Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - Ferrum podpisało z Gaz-Systemem umowę ramową na dostawę rur stalowych na łącznie do ok. 2,8 mld zł netto, podała spółka.

"Celem zawartej na okres ośmiu lat umowy ramowej jest ustalenie i określenie warunków udzielania i realizacji na rzecz zamawiającego zamówień (umów) częściowych na dostawy rur stalowych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, przy czym termin realizacji umów cząstkowych może wykraczać poza ww. okres trwania umowy ramowej" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia zamawiającego do zaproszenia spółki do składania ofert na realizację umów częściowych. W ramach umowy ramowej zamawiający przeprowadzi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych dowolną liczbę postępowań o udzielenie zamówienia częściowego do których będzie zapraszał również innych wykonawców z którymi zawarł umowę ramową, a kryterium oceny ofert w takim postępowaniu każdorazowo stanowić będzie cena (waga kryterium - 100%). Warunkiem zawarcia między stronami umowy częściowej będzie dokonanie przez zamawiającego ostatecznego wyboru oferty spółki jako najkorzystniejszej w ramach ww. postępowania i wniesienie przez emitenta zabezpieczenia należytego wykonania takiej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w danej umowie cząstkowej, wyjaśniono.

"Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację przez Gaz-System umów częściowych w ramach umowy ramowej nie przekroczy kwoty ok. 2,8 mld zł netto" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.