Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - Wartość Barometru Consumer Finance wzrosła do 63,2 pkt w III kw. tego roku z 50 pkt kwartał wcześniej, wynika z ankiety badawczej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Tym samym wskaźnik ten znalazł się na najwyższym poziomie od 2007 r.

Barometr Rynku Consumer Finance skonstruowany jest w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku.

"Uzyskane w III kwartale wskazanie barometru na poziomie 63 punktów jest pozytywnym zaskoczeniem. Należy jednak mieć na uwadze, że w ostatnich kwartałach wartość ta podlegała silnym wahaniom, co było spowodowane w dużym stopniu niepewnością co do spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie. W ostatnim roku wartość barometru nawet spadła poniżej 50 pkt, co mogło zapowiadać ujemną dynamikę w tym obszarze rynku kredytowego. W ostatnich kilku miesiącach dynamika kredytu dla gospodarstw domowych ustabilizowała się na poziomie 6,5-7%, w tym kredytu konsumpcyjnego na ok. 9%. Bieżące wskazania barometru mogą zapowiadać poprawę tej dynamiki" - czytamy w komunikacie.

"Aktualny odczyt Barometru Rynku CF wskazuje na potencjalnie wysoką dynamikę wzrostu kredytu konsumpcyjnego. Jednak z uwagi na dużą zmienność wskazań barometru, obserwowaną w ostatnim czasie, w celu oceny trwałości trendu należy poczekać do wyników za następny kwartał" - ocenia Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w materiale.

Znacząca poprawa nastrojów na rynku consumer finance jest spowodowana optymistycznymi prognozami gospodarstw domowych w zakresie dokonywania poważnych wydatków oraz stopnia ich finansowania z kredytu. To właśnie ta składowa miała decydujący wkład w poprawę odczytu barometru, podano także.

"Według badania KPF i IRG SGH, polskie gospodarstwa chcą zwiększać wydatki na wszystkie grupy dóbr, tj. na zakup dóbr trwałego użytku, zakup samochodu, zakup i remont mieszkania. Co więcej, w większym stopniu chcą finansować te wydatki z kredytu. Nieznacznej poprawie uległa składowa związana z oceną otoczenia makroekonomicznego, choć tutaj wygładzony z wahań krótkookresowych wskaźnik ukazuje raczej niezmienny trend. Zmalały też obawy przed bezrobociem i nieznacznie poprawiły się oczekiwania co do wzrostu gospodarczego. Po raz pierwszy od kilku kwartałów zmniejszył się również poziom wykluczenia z rynku finansowego" - czytamy w komunikacie.

Zaskakująco pogorszyły się za to oceny w zakresie własnej sytuacji finansowej. Czynniki demograficzne również oddziałują negatywnie i - biorąc pod uwagę prognozy demograficzne - ta tendencja będzie utrzymana przez bardzo długi okres, wskazano jednocześnie.

"Nastroje gospodarstw domowych, w szczególności ich nastawienie i potencjał do korzystania z usług rynku consumer finance, pozostają pod wpływem niepewności co do spowolnienia gospodarczego. Z jednej strony twarde dane statystyczne pokazują, że stan polskiej gospodarki jest dobry, rynek pracy jest nadal w trendzie wzrostowym, z drugiej strony - dane z gospodarki niemieckiej są niepokojące. Jednak w opiniach polskich gospodarstw domowych tendencje są optymistyczne, wsparte dodatkowo zwiększonym programem 500+. Jeżeli więc gospodarka i rynek pracy będą odporne na spowolnienie, to aspiracje konsumpcyjne i popyt na produkty consumer finance będą relatywnie wysokie" - skomentował prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.