Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Netia odnotowała 15,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 11,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,74 mln zł wobec 34,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, wyniósł 90,12 mln zł (+9% kw/kw, -3% r/r). Natomiast zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSSF 16, wyniósł w II kw. br. 114,26 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do I kw. br. Marża zysku EBITDA (MSR 17) za II kw. br. wyniosła 27,7%, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,65 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 342,87 mln zł rok wcześniej. Inwestycje w łącza w technologiach światłowodowych pozwoliły na zwiększenie liczby sprzedanych usług TV w pakietach z dostępem do internetu i utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie ARPU, podano w komunikacie.

Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU), w tym zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe. Ponadto Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach własnych i usług telewizyjnych (13% r/r i 2% kw/kw), zaznaczono w raporcie.

Przychody przypisane do rynku B2B w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wyniosły 175 mln zł, co oznacza wzrost o niespełna 1% k/k i spadek o 3% r/r.

W głównych kategoriach produktowych obszaru komercyjnego B2B Grupy Netia, odnotowano stabilne trendy z zakresie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, pomimo widocznej presji konkurencji. W zakresie usług transmisji danych i ruchu hurtowego w II kw. br. Spółka powróciła do pozytywnych trendów. Jednocześnie utrzymuje się wysoka wartości projektów sprzedażowych, dotyczących zaawansowanych produktów ICT pod marką NetiaNext.

Przychody wygenerowane w obszarze komercyjnym B2C w II kw. 2019 r. osiągnęły kwotę 145 mln zł (-3% kw/kw oraz -7% r/r). Łącznie liczba świadczonych usług (RGU) w tym obszarze wyniosła na koniec czerwca br. 1,384 mln (-2% kw/kw i -5% r/r).

Spośród 552 tys. usług szerokopasmowych (-7 tys. kw/kw) 378 tys. usług (tyle samo co w I kw. br.) świadczonych było na sieciach własnych Grupy Netia. W efekcie już prawie 69% (+1 pkt proc. kw/kw oraz +5 pkt proc. r/r) usług szerokopasmowych świadczona jest na sieciach własnych.

Realizacja przez Grupę Netia programu pod nazwą Sieć XXI w. i nakładów modernizacyjnych związanych z podniesieniem przepustowości internetu do 1 Gb/s, skutkuje konsekwentnym wzrostem rok do roku ogólnej penetracji usługami dostępu do internetu na własnej sieci do poziomu 14,84 proc. na koniec czerwca br.

Z kolei liczba stacjonarnych usług głosowych na koniec I kw. 2019 r. wyniosła 466 tys. (-18 tys. kw/kw), w tym 153 tys. na sieciach własnych. Za ponad 70% spadku liczby usług głosowych odpowiadały te świadczone na sieci obcej.

Dzięki systematycznemu wzrostowi liczby łączy zmodernizowanych do standardu światłowodowego (oferty do 1 Gb/s), Spółka może m.in. efektywnie sprzedawać pakiety z usługami TV, dzięki czemu utrzymuje trend wzrostowy (+13% r/r) w kategorii RGU - TV.

Na koniec czerwca br. liczba świadczonych usług TV (przypisanych do obszaru B2C) wyniosła 221 tys. (+4 tys. kw/kw).

Liczba usług mobilnych na koniec marca br. wyniosła 145 tys. (-3 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału).

Wskaźnik ARPU w II kw. br. wyniósł 56 zł (stabilny, z lekką tendencją wzrostową).

Za sprawą zwiększonych nakładów inwestycyjnych (100 mln zł w II kw. br. wobec 65 mln zł w I kw. br.) - związanych z realizacją nowych kontraktów dla rynku B2B oraz projektem modernizacji sieci dostępowej B2C - poziom Skorygowanego OpFCF za II kw. 2019 roku wyniósł -10 mln zł.

Zadłużenie netto Grupy Netia na koniec czerwca br. wyniosło 220 mln zł (+4% k/k oraz -7% r/r), co stanowi dźwignię finansową na poziomie 0,61x zysku EBITDA za 2018 rok w kwocie 362 mln zł.

W I poł. 2019 r. spółka miała 24,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 32,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 652,97 mln zł w porównaniu z 689,77 mln zł rok wcześniej.

EBITDA, liczona zgodnie z MSR 17, wyniosła 172,96 mln zł, natomiast liczona zgodnie z MSSF 16 wyniosła 221,48 mln zł wobec 186,1 mln zł rok wcześniej wg MSR17.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 21,7 mln zł wobec 158,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem