Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Global Cosmed złożył pozew wzajemny przeciwko AB Industry, mający na celu dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w zakładzie spółki w Radomiu na kwotę 21,11 mln zł oraz 111,28 tys. euro, wynika z komunikatu spółki.

"Pozew złożony w imieniu emitenta jest pozwem wzajemnym i jest połączony ze sprzeciwem wobec nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 2 sierpnia 2019 roku, z pozwu AB Industry przeciwko emitentowi" - czytamy w komunikacie.

"Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 euro, na którą składają się:

a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze,

b) roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 13 594 878,84 zł oraz 100 028,51 euro, na które składa się:

- roszczenie o zapłatę dotychczas poniesionych przez emitenta kosztów w związku z wadliwym zaprojektowaniem i wykonaniem przez AB Industry instalacji w nowej mieszalni spółki w Radomiu w wysokości 175 352,65 zł oraz 3 595,4 euro brutto (142 563,13 zł oraz 3 595,4 euro netto);

- roszczenie o zapłatę kosztów niezbędnych napraw wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni w wysokości 4 921 393,59 zł oraz 96 433,11 euro brutto (4 001 133 zł oraz 78 400,9 euro netto);

- roszczenie o zapłatę kwoty 8 498 132,60 zł stanowiącej bieżące straty ponoszone przez emitenta w związku z wadliwym zaprojektowaniem i wykonaniem mieszalni oraz utracone korzyści spowodowane brakiem osiągnięcia przez mieszalnię spółki w Radomiu zakładanej w projekcie wykonawczym wydajności;

c) roszczenie o zapłatę kwoty:

- 2 295,62 zł stanowiącej odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności kwot wskazanych w pkt 1 wyżej za okres od dnia 13 sierpnia 2019 r. (włącznie) do dnia 15 sierpnia 2019 r. (włącznie) oraz

- 1 530 448,14 zł oraz 11 260,74 euro stanowiącej odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności kwot wskazanych w pkt 2 wyżej za okres od dnia 5 stycznia 2018 r. (włącznie) do dnia 15 sierpnia 2019 r. (włącznie) skapitalizowane na dzień poprzedzający dzień wniesienia niniejszego pozwu wzajemnego

- a także dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 21 112 622,6 zł oraz 111 289,25 za okres od dnia następującego po dniu wniesienia niniejszego pozwu wzajemnego do dnia zapłaty" - wymieniono w komunikacie.

Zarazem roszczenia AB Industry objęte pozwem wobec emitenta opiewają na kwotę 818 899 zł wraz z odsetkami, dodano w informacji.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem