Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Zwiększenie przychodów, inwestycji oraz wyhamowanie dynamiki spadku rentowności przedsiębiorstw pozwalają oczekiwać, że przewidywane spowolnienie gospodarcze będzie w Polsce łagodne, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"Najnowsze dane GUS dotyczące sytuacji przedsiębiorstw potwierdzają ich dobrą kondycję. Pod wieloma istotnymi względami I poł. 2019 r. wypada lepiej w porównaniu z I połową 2018 r. Zwiększenie przychodów, inwestycji oraz wyhamowanie dynamiki spadku rentowności pozwalają oczekiwać, że przewidywane spowolnienie będzie w Polsce łagodne i nie zagrozi trwałości ścieżki wysokiego wzrostu gospodarczego" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł w sumie 65,3 mld zł i był nominalnie wyższy o 4,6% niż przed rokiem. Przychody firm wzrosły o 7,1% przy wzroście kosztów rzędu 7,2%.

"W roku ubiegłym dysproporcja ta była większa (6,5% vs 7,2%). W konsekwencji, wyhamował również spadek rentowności netto. Osiągnęła ona poziom 4,2%, czyli zaledwie 0,1 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Nastąpiło to pomimo pogorszenia koniunktury za granicą (w tym w Niemczech, będących największym odbiorcą polskiego eksportu), wzrostu cen energii oraz oczekiwań płacowych" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne wzrosły nominalnie o 19% r/r.

"Utrzymało się zatem wysokie tempo zaobserwowane w I kwartale (21,7%). Nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 65 mld zł. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (o 23,6%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 12,3%) oraz na środki transportu (o 32,3%)" - czytamy dalej.

Według resortu, nieznacznie pogorszyły się wskaźniki płynności. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia, pokazujący możliwość spłaty krótkoterminowych zobowiązań krótkoterminowymi inwestycjami i należnościami, spadł w porównaniu z I połową 2018 roku ze 100,6% do 97,9%.

"W przekroju sektorowym wzrost rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5% do 7,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8% do 5,1%), budownictwie (z 1,6% do 2,9%), informacji i komunikacji (z 5,7% do 6,8%). Wyraźne osłabienie tego wskaźnika widać natomiast w górnictwie i wydobywaniu (z 9,3% do 5,5%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,4% do 8%)" - czytamy także.

Dane opublikowane dziś przez GUS dotyczą 16 914 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.