Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa miała 239,8 mln zł jednostkowych przychodów i 34,1 mln zł straty netto w I poł. 2019 r., podała spółka w dokumencie obejmującym ramowy plan finansowania, powołując się na wstępne dane.

"Na przedstawione powyżej wartości straty wpływ miały przede wszystkim następujące zdarzenia:

- (-28) mln zł - aktualizacja wyceny budżetów kontraktów, w tym w szczególności kontraktów realizowanych w: Turowie (Budimex), Opolu (Polimex) oraz Koninie (PSE) przeprowadzone w związku z zakończeniem w dniu 22 sierpnia 2019 roku procesu analiz budżetów i prognoz wyników kontraktów, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wskazana powyżej wartość pozostaje w toku szczegółowej kontroli realizacji przedmiotowych kontraktów i nie można wykluczyć jej zmiany (tj. zwiększenia lub zmniejszenia) w przypadku zidentyfikowania okoliczności mogących wpływać na poziom budżetów powyższych kontraktów;

- (+8,5) mln zł - rozwiązanie rezerwy przychodowej związanej z kontraktem EC Tychy w części stanowiącej nadwyżkę posiadanych rezerw nad kwotą gwarancji bankowej wypłaconej przez PKO BP S.A. na żądanie i na rzecz spółki Tauron Ciepło,

- (-4,3) mln zł - odpisy wartości zapasów,

- (+4,3) mln zł - dywidendy otrzymane od podmiotów powiązanych - Energotest i Vector,

- (-1,3) mln zł - Korekty związane wyceną rozrachunków zgodnie z MSSF 9" - czytamy w dokumencie.

Według spółki, kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe jest obecna złożona sytuacja w zakresie płynności finansowej i dostępu do finansowania zewnętrznego oraz gwarancji bankowych. Wpływa to w szczególny sposób na możliwość pozyskiwania nowych zleceń, a w zakresie już realizowanych kontraktów na optymalne zarządzanie procesem zakupowym - ze względu na brak możliwości wykorzystania pełnego zakresu instrumentów finansujących zakupy - ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje zapłaty i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług. Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców, co przenosi się bezpośrednio na ewentualną konieczność prefinansowania przez spółkę znaczącej części realizowanych kontraktów. Wypłata wynagrodzenia dla spółki jest w tym wypadku warunkowana wcześniejszym uregulowaniem zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców - w przypadku ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania istotnie ogranicza to możliwości realizacyjne (zakres podzlecanych robót), a w skrajnych przypadkach oznacza przesunięcia sprzedaży już zrealizowanych usług do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców, czytamy także.

Elektrobudowa podała też, że zamówienia pozyskane w okresie miały wartość 214,3 mln zł.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.