Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Rafako zakończyło procedurę szacowania wartości czterech znaczących umów długoterminowych o łącznej wartości ok. 5,7 mld zł netto, podała spółka.

"Dwa z kontraktów, podlegających procesowi szacowania, to umowy pozyskane przez spółkę w 2016 r, a co za tym idzie wyceniane na bazie cen rynkowych z lat 2015-2016 i w konsekwencji dotknięte nadzwyczajnymi zmianami na rynku cen materiałów i kosztów prac, pomimo przyjętych przez spółkę ostrożnych poziomów rezerw. Nadzwyczajne zmiany na rynku cen materiałów i kosztów pracy dotyczą: - umowy z dnia 30 września 2016 r. zawartej ze spółką Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., której przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP ? 1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o., o wartości 289 182 112 zł netto i - umowy z dnia 29 września 2016 r. zawartej ze spółką JSC "VILNIAUS KOGENERACIN JGAIN", na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, której wartość wynosi 148 325 000 euro netto" - czytamy w komunikacie.

W przypadku pierwszej umowy dodatkowe, oszacowane przez spółkę koszty realizacji wynoszą 52,9 mln zł i wynikają jak wspomniano, przede wszystkim z nadzwyczajnego wzrostu cen rynkowych w trakcie realizacji umowy.

"Są one też konsekwencją robót wykraczających, zdaniem spółki, poza zakres umowy. Spółka oszacowała całkowite roszczenia z wyżej wymienionych tytułów na 67,8 mln zł. W przypadku braku porozumienia w zakresie tych roszczeń, wpływ realizacji tego kontraktu na wynik skonsolidowany grupy za I półrocze wyniósłby (-) 52,9 mln zł" - czytamy także.

W przypadku kontraktu wileńskiego, dodatkowe koszty realizacji umowy wynoszą obecnie 61 mln zł. Tu również wynikają one przede wszystkim z nadzwyczajnego wzrostu cen na rynku litewskim w trakcie realizacji Projektu Wilno oraz robót wykraczających, zdaniem spółki, poza zakres projektu. Dodatkowo generuje je niezawinione przez spółkę wydłużenie terminu realizacji projektu. Roszczenia z tego tytułu spółka oszacowała na 60,7 mln zł, a wpływ na wynik skonsolidowany grupy za I półrocze 2019 r. wyniesie, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, (-) 35,6 mln zł, podano także.

"Obserwując trendy na rynku, a także orzecznictwo związane z podobnymi roszczeniami, prawdopodobieństwo korzystnych rozstrzygnięć w przedmiocie tych roszczeń jest naszym zdaniem duże" - powiedziała wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Dodała, że spółka jest cały czas w dialogu z zamawiającymi i liczy na polubowne rozstrzygnięcie tych kwestii. Nie przewiduje jednocześnie zagrożenia dla dokończenia kontraktów.

Trzecia umowa, podlegająca procesowi szacowania, to umowa zawarta ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, o wartości 4 485 514 439,95 zł netto. Dodatkowe koszty realizacji umowy, związane są głównie ze znaczącym wzrostem cen robót budowlanomontażowych w okresie intensyfikacji prac związanych z uruchomieniem bloku. Spółka szacuje te koszty na 66 mln zł netto a zmiana wyniku całkowitego na kontrakcie za pierwsze półrocze 2019 r. wyniesie (-)60,6 mln zł, zaś wpływ na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej za pierwsze półrocze 2019 roku, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia wyniesie (-)45,6 mln zł.

"Niezależnie od tej zmiany w budżecie deklarujemy utrzymanie marży na kontrakcie Jaworzno na poziomie ok. 8% i podtrzymujemy zapowiedź możliwości wypłaty dywidendy po całkowitym rozliczeniu kontraktu Jaworzno" - powiedział wiceprezes Jarosław Dusiło, cytowany w komunikacie.

"Rada nadzorcza Rafako wyraziła pełne wsparcie dla zarządu w zakresie kontynuacji realizacji przyjętej przez spółkę strategii. Decyzje dotyczące składu zarządu zostaną podjęte na odrębnym posiedzeniu rady nadzorczej, zwołanym na dzień 2 września 2019 r. Rada przyjęła też do wiadomości wyniki szacowania wartości czterech znaczących umów, realizowanych przez spółkę. Jednocześnie zarząd spółki potwierdził, iż w ramach kontynuacji strategii konsekwentnie dąży do zwiększania portfela zamówień, który obecnie wynosi blisko 2,5 mld zł" - podano także.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.