Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Comarch zawarł porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczące zobowiązania się stron do zawarcia 8 listopada 2019 roku ugody w ramach postępowanie pojednawczego, podała spółka.

"W ramach porozumienia strony ustaliły, że ugoda będzie zawierała m.in.:

- postanowienie, zgodnie z którym Comarch i ZUS - pomimo, że pozostają na sprzecznych stanowiskach co do tego, czy zaistniały okoliczności uzasadniające częściowe rozwiązanie umowy - w celu uchylenia sporu potwierdzają, że oświadczenia ZUS o częściowym rozwiązaniu umowy [...] wywołały skutek, w dacie ich doręczenia Comarch, w postaci częściowego zakończenia obowiązywania umowy, w zakresie wskazanym w oświadczeniach ZUS;

- zrzeczenie się przez Comarch z dniem zawarcia ugody wszystkich roszczeń w stosunku do ZUS związanych z realizacją umowy do dnia 27 sierpnia 2019 r., w tym w szczególności roszczeń związanych z oświadczeniami ZUS, przy czym zrzeczenie nie obejmuje roszczeń Comarch o zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług objętych umową w części nieobjętej oświadczeniami ZUS;

- zrzeczenie się przez ZUS roszczeń w stosunku do Comarch wynikających z okoliczności spornych objętych ugodą, w tym w szczególności roszczeń związanych z oświadczeniami ZUS, przy czym zrzeczenie nie dotyczy roszczeń ZUS wynikających z wykonywania umowy w części obowiązującej;

- postanowienie, że ZUS wycofa złożone w banku żądanie wypłaty z gwarancji należytego wykonania umowy" - czytamy w komunikacie.

W przypadku zawarcia ugody w terminie przewidzianym porozumieniem, Grupa Comarch rozwiąże rezerwy w wysokości 24 203 300,40 zł, które zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2018, co spowoduje odpowiednie zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto Grupy Comarch za trzeci kwartał 2019 roku, podano również.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.