Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego zmniejszającego wartość aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne CGU - "Pozostała działalność", podała spółka. Odpis aktualizujący wpływa na zmniejszenie wyniku netto w sprawozdaniu jednostkowym Zakładów Azotowych Chorzów (ZA Chorzów) na 30 czerwca 2019 roku o kwotę 7,8 mln zł. Wynik jednostkowy netto ZA Puławy za I półrocze 2019 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 43 mln zł w wyniku dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji ZA Chorzów.

"Pozostała działalność" spółki obejmuje działalność gospodarczą związaną głównie z produkcją nawozów.

"Na podstawie regulacji MSR 36 zarząd spółki przeprowadził analizę przesłanek wskazujących na utratę wartości aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne CGU - "Pozostała działalność", wskutek czego spółka dokonała formalnego szacunku ich wartości odzyskiwalnej poprzez ustalenie wartości użytkowej. Przyjęte przez zarząd spółki prognozy finansowe na okres objęty testem na utratę wartości CGU - "Pozostała działalność" opracowane zostały w oparciu o założenie umiarkowanego, ostrożnego wzrostu przychodów spółki w kolejnych latach. Zweryfikowane prognozy wykazały niższy niż zakładano na dzień 31 grudnia 2018 roku potencjał do generowania przez spółkę w kolejnych latach przychodów ze sprzedaży mieszanek nawozowych NPK oraz zweryfikowały poziom oczekiwanej marży na sprzedaży głównych produktów nawozowych Spółki tj. azotanu potasu i azotanu wapnia" - czytamy w komunikacie.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) oraz na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" za I półrocze 2019 roku wynosi (-) 25,2 mln zł, wskazano również.

Na odpis aktualizujący wartość majątku tworzone jest aktywo z tytułu podatku odroczonego. Równocześnie na całość tej kwoty spółka tworzy odpis aktualizujący pozycję "Aktywa na podatek odroczony".

Sprawozdania finansowe ZA Puławy są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego nastąpi 5 września 2019 roku.

Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem