Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PCC Exol odnotował 5,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal Development GmbH - spółka w której Atal posiada 49%, udziałów, a Juroszek Investments 51% udziałów - zawarła warunkową umowę nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej znajdującej się na terenie Drezna, podała spółka. Umowa zakupu o wartości 44,25 mln euro będzie realizowana etapami, a całkowite zamknięcie transakcji przewidziane jest na 15 stycznia 2020 roku.

Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 88,57 mln zł przychodów i 7,21 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w I półroczu 2019 r., podała spółka.

T-Bull pracuje nad projektem kosmicznej gry - rozbudowanego symulatora budowania rakiet z elementami survivalowymi oraz eksploracji kosmosu - na platformę Steam, podała spółka.

Onico podjęło decyzję o przygotowaniu i złożeniu samodzielnego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka.

KGHM Polska Miedź wybrał ofertę Mostostal Kraków, spółki zależnej w 100% od Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wykonanie "pod klucz" zadania pn. "P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II - Etap 2", podał Budimex. Wartość oferty to 81 923 000 zł netto.

Oferta konsorcjum firm w składzie: Elektrotim (lider konsorcjum) oraz PUH EL Professional Mariusz Maszota z/s w Gdyni (członek konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w prowadzonym przez Tauron Dystrybucja postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa stacji 110/20 kV Jawor Strefa - 99/2019/ZAK2", podał Elektrotim.

Famur podpisał ze spółką OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie umowę na dostawy sprzętu i usługi nadzoru nad montażem, nabywanych w celu eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej do kopalni "Ałardińska" należącej do OOO "RUK", podała spółka. Łączna wartość umowy to 20,5 mln euro (89,93 mln zł).

Apator, przy współpracy z partnerami technologicznymi, wdraża system 4Grid pracujący w oparciu o liczniki energii elektrycznej wykorzystujące nowe technologie komunikacyjne w standardzie LTE, podała spółka.

QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Chop" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 13 września 2019 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 6 września 2019 roku.

Neuca podtrzymuje prognozę wzrostu rynku hurtu aptecznego o 3-4% w skali roku w 2019 r. po intensywnym wzroście rynku o 7,7% w II kw. Spółka ocenia, że na poziomie like-for-like trzeci i czwarty kwartał przyniosą spółce niski jednocyfrowy wzrost kosztów r/r i dalszy - adekwatny do dynamiki rynku - wzrost przychodów, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Wierzytelności Onico względem spółki mFaktoring, która świadczy usługi faktoringowe na jej rzecz, uległy zmniejszeniu o 38,94 mln zł, podało Onico.

Ten Square Games liczy, że dodanie nowych gier, nad którymi pracuje spółka, wyniesie ją "na nowy poziom", poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal.

Obligacje serii A o wartości nominalnej 160 mln zł Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zadebiutują na rynku Catalyst w czwartek, 29 sierpnia, podała giełda.

Lokum Deweloper nie wyklucza kolejnych emisji obligacji, ale na razie nie ma potrzeby pozyskiwać tego rodzaju finansowania, poinformował prezes Bartosz Kuźniar.

Lokum Deweloper spodziewa się przekazania 750-800 lokali w 2019 r. wobec 900 rok wcześniej, poinformował prezes Bartosz Kuźniar.

Marvipol Development wprowadził do sprzedaży 47 apartamentów premium w ramach inwestycji Unique Tower realizowanej na warszawskiej Woli przy ul. Grzybowskiej 51, podała spółka. Lokale liczące 47-500 m2 będą położone na piętrach od 17. do 28. w 29-kondygnacyjnym budynku.

Immofinanz rozszerzył portfel Stop Shopów do łącznie 90 lokalizacji, co oznacza osiągnięcie założeń na 2019 rok, podała spółka. Ostatnie przejęcia obejmują sześć w pełni skomercjalizowanych parków handlowych na Słowenii i w Polsce z około 54 000 m2 powierzchni pod wynajem. Roczny przychód z najmu, bazujący na fakturowanych czynszach, wynosi w ich przypadku około 6,6 mln euro i przekłada się na zysk brutto w wysokości 8,6%.

Sanok Rubber Company (Sanok RC) uruchomił zakład w Meksyku, w sierpniu zrealizował pierwsze sprzedaże, podała spółka.

Energa Operator pozyskała ponad 200 mln zł na projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Znaczna część z tych środków - 170 mln zł - pozwoli na wdrożenie inteligentnej sieci dystrybucyjnej Smart Grid, podała spółka.

Ten Square Games odnotował 23,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull rozpoczął prace związane z produkcją pierwszej w historii spółki gry na platformę PC, która będzie dystrybuowana w modelu premium (w formule płatnej), podała spółka. T-Bull planuje, że gra w fazie wczesnego dostępu (Early Access) zostanie udostępniona na platformie Steam do końca 2020 r.

IMS odnotowało 2,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inventionmed otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyznające dofinansowanie projektowi spółki pn. "Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji" (dotyczy projektu TutorDerm), podała spółka. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3,56 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu została wyceniona na 4,76 mln zł. Po dostarczeniu przez spółkę odpowiednich dokumentów zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.

Trakcja PRKiI odnotowała 35,82 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 19,6 mln zł straty EBITDA przy 655,42 mln zł przychodów w I połowie 2019 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Wierzyciele Action w restrukturyzacji stanowiący powyżej 30% uprawnionych do głosowania złożyli w sądzie oświadczenia o wycofaniu uprzednio złożonych propozycji układowych z 28 września 2018 r., podała spółka.

Ursus w restrukturyzacji i Trioliet B.V. podpisali list intencyjny, w którym uzgodniono parametry transakcji dotyczącej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w Opalenicy, podała spółka.

VRG podtrzymało cele rozwojowe spółki na 2019 rok i zakłada kontynuację dwucyfrowego wzrostu przychodów w 2019, wzrost marży brutto o 1 pkt proc. r/r oraz osiągnięcie wyższych dynamik wzrostu zysku niż sprzedaży, podała spółka.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Millennium, w którym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 78,53% udziałów w kapitale zakładowym, zatwierdziło połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem, podał Bank Millennium.

Lokum Deweloper odnotował 43,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ogółem zysk netto sięgnął 48,9 mln zł wobec 7,58 mln zł straty rok wcześniej.

VRG odnotowało 23,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 14,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego zmniejszającego wartość aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne CGU - "Pozostała działalność", podała spółka. Odpis aktualizujący wpływa na zmniejszenie wyniku netto w sprawozdaniu jednostkowym Zakładów Azotowych Chorzów (ZA Chorzów) na 30 czerwca 2019 roku o kwotę 7,8 mln zł. Wynik jednostkowy netto ZA Puławy za I półrocze 2019 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 43 mln zł w wyniku dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji ZA Chorzów.

Neuca odnotowała 28,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotował 47,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 36,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom oraz spółki zależne, tj. Strzegomska Nowa, Archicom Nieruchomości 15, Space Investment Strzegomska Kamieńskiego 3, działające jako sprzedający, oraz odpowiednio, GNT Ventures West Forum i GNT Ventures West Land, działające jako kupujący zawarły przyrzeczone umowy sprzedaży budynku biurowego West House 1A i wieczystego użytkowania gruntu oraz umowy przeniesienia własności gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu położonych przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.