Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Stelmet odnotował 20,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2018/2019 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.) wobec 12,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,66 mln zł wobec 22,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 210,87 mln zł w III kw. r.fin 2018/2019 wobec 221,61 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r. fin. 2018/2019 (trwającego od 10 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) spółka miała 17,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 474,19 mln zł w porównaniu z 434,38 mln zł rok wcześniej.

Motorem wzrostu sprzedaży Grupy Stelmet w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 był segment drewnianej architektury ogrodowej (DAO), który odpowiadał za ponad 80% łącznych przychodów. Sprzedaż DAO w omawianym okresie wzrosła o ponad 10% r/r i przekroczyła 382 mln zł.

"Nasze wysiłki sprzedażowe od pewnego czasu koncentrujemy na rynkach Europy kontynentalnej, m.in. w związku z niepewnością związaną z brexitem. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego zwiększyliśmy na tych rynkach sprzedaż w ujęciu wolumenowym o ponad 19%, a w ujęciu wartościowym o blisko 23%, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największe wzrosty zanotowaliśmy w Niemczech, gdzie wolumen sprzedaży DAO wzrósł o prawie 38%, a przychody z tego tytułu zwiększyły się o ponad 39% rok do roku. Niemcy stały się tym samym największym rynkiem zbytu dla produktów Grupy Stelmet" ? wskazał wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie.

Dodał, że wzrosty w Europie kontynentalnej z nawiązką zrekompensowały spadek sprzedaży DAO w Wielkiej Brytanii, gdzie w tym roku spółka koncentruje się na zwiększeniu efektywności działalności operacyjnej i poprawie rentowności na poziomie EBITDA.

Grupa Stelmet zanotowała również wzrost przychodów w segmencie pelletu ? w okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2018/2019 sprzedaż tego ekologicznego paliwa zwiększyła się o blisko 8% r/r do ponad 70 mln zł. Coraz większy udział w sprzedaży pelletu ma rynek polski, na którym w omawianym okresie przychody wzrosły o ponad 26% do 33 mln zł, podczas gdy na rynkach zagranicznych nastąpił spadek o niespełna 5% do 37 mln zł.

Produkt uboczny powstający przy produkcji DAO (np. trociny, zrębki, kora) w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku obrotowego sprzedawany był wyłącznie w Polsce. Przychody z tego tytułu wyniosły 20,5 mln zł i były niższe niż przed rokiem o blisko 7%, co związane jest z niższą produkcją DAO i jednocześnie większą produkcją pelletu, do której wykorzystywany jest produkt uboczny.

Z uwagi na duży udział eksportu w przychodach Grupy Stelmet, umocnienie euro i funta brytyjskiego wobec złotego miało pozytywny wpływ na wysokość przychodów za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019, a w konsekwencji również na wyniki z działalności operacyjnej.

Pozytywny wpływ zmian kursowych na poziomie przychodów wyniósł 6,4 mln zł, na poziomie zysku brutto ze sprzedaży 6,1 mln zł, a na poziomie EBITDA 4,7 mln zł. Z drugiej strony, rentowność Grupy Stelmet znajduje się pod presją rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, wyższych kosztów personalnych oraz wyższych kosztów energii elektrycznej.

"Jednostkowe ceny nabycia drewna w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego były o blisko 4% wyższe niż przed rokiem. Szacujemy, że w całym roku obrotowym, mogą one wzrosnąć o niemal 5%" ? powiedział członek zarządu Stelmetu Piotr Leszkowicz, cytowany w komunikacie.

Wzrost łącznych przychodów o ponad 9% r/r oraz pozytywny wpływ kursów walutowych zrekompensował jednak wynikający z wyższych kosztów spadek marży brutto na sprzedaży i w efekcie zarówno skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA, zwiększyły się o około 5% r/r i wyniosły odpowiednio 126,8 mln zł i 59,4 mln zł.

"Raportowana przez nas EBITDA uwzględnia ponadto 2,4 mln zł kosztów jednorazowych o charakterze niegotówkowym, które są związane z modernizacją zakładu produkcji pelletu w Zielonej Górze i likwidacją kotła cieplnego BINDER. Skorygowana EBITDA w okresie

pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku obrotowego wyniosła 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 10% rok do roku. Marża skorygowanej EBITDA utrzymała się na poziomie 13%" ? wskazał Leszkowicz.

Wypracowany przez Grupę Stelmet zysk netto narastająco za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019 wyniósł 17,4 mln zł i był wyższy o blisko 6% niż rok wcześniej. Należy zaznaczyć, że istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto mają wahania kursów euro i funta brytyjskiego, które wpływają na bieżącą wycenę kredytów denominowanych w walutach obcych oraz raportowanych różnic kursowych, co z kolei wpływa na raportowany wynik z działalności finansowej, podano także.

"W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2018/2019 na poziomie przychodów i kosztów finansowych Grupa zanotowała stratę wynoszącą 5,9 mln zł (czyli na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy ta strata wynosiła 6,4 mln zł). Z kolei na koniec trzeciego kwartału, co ma istotne znaczenie do wyceny pozycji walutowej poszczególnych elementów bilansu, polska waluta umocniła się wobec funta brytyjskiego i euro, a w konsekwencji saldo przychodów i kosztów finansowych było dodatnie i wyniosło 1,9 mln zł (wobec straty na działalności finansowej na poziomie 9 mln zł w trzecim kwartale roku obrotowego 2017/2018). W efekcie, zysk netto samego trzeciego kwartału sięgnął 20,9 mln zł wobec straty netto na poziomie 3,5 mln zł po pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.fin. 2018/2019 wyniósł 23,75 mln zł wobec 25,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem