Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao stał się skuteczny, poinformował Bank Pekao.

"Podział CDM został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez: 1. przeniesienie na bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich (Działalność Maklerska); oraz 2. przeniesienie na Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030709, części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center (Działalność Call Center)" - czytamy w komunikacie.

Zarząd banku powziął informację o wykreśleniu CDM z Krajowego Rejestru Sądowego 30 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

"Tym samym, zgodnie z art. 530 § 1 ksh spółka dzielona została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodnie z art. 531 § 1 ksh Podział CDM stał się prawnie skuteczny" - czytamy także.

Pod koniec czerwca Bank Pekao poinformował, że Centralny Dom Maklerski Pekao z końcem sierpnia br. zostanie formalnie podzielony, a w efekcie jego klienci trafią do Domu Maklerskiego Pekao, działającego w strukturach banku.

We wrześniu 2018 r. zarząd Banku Pekao wyraził zgodę na realizację projektu integracji działalności maklerskiej w ramach Grupy Banku Pekao. Wówczas podano, iż integracja zakłada, że Dom Maklerski Pekao, stanowiący wyodrębnioną jednostkę banku, połączy działalność maklerską prowadzoną obecnie przez Centralny Dom Maklerski Pekao, Pekao Investment Banking (w wybranym obszarze obsługi klienta instytucjonalnego) oraz Dom Inwestycyjny Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć Agentów Firmy Inwestycyjnej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem