Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji bankowych papierów wartościowych o wartości nominalnej równej co najmniej 100 zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach, podał bank.

"Podstawowe założenia Programu są następujące:

1. Maksymalne zadłużenie banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych bankowych papierów wartościowych nie może przekroczyć w żadnym momencie trwania Programu kwoty 5 000 000 000 zł.

2. Bankowe papiery wartościowe mogą być emitowane w walucie innej niż PLN. [?]

3. Emisje bankowych papierów wartościowych mogą być przeprowadzane w terminie do 31 grudnia 2030 r.

4. Zapadalność bankowych papierów wartościowych będzie nie krótsza niż siedem dni i nie dłuższa niż dwanaście lat od dnia emisji danej serii bankowych papierów wartościowych.

5. Bankowe papiery wartościowe nie będą miały formy dokumentu.

6. Bankowe papiery wartościowe mogą być oprocentowane lub nieoprocentowane (zerokuponowe). bankowe papiery wartościowe mogą być oprocentowane:

(a) według stałej stopy procentowej; lub

(b) według zmiennej stopy procentowej, w tym obejmującej oprocentowanie strukturyzowane (tj. odnoszone do zmian wartości/poziomu indeksów, akcji, surowców, kursów walut, jednostek uczestnictwa, poziomów stóp procentowych, poziomu inflacji, ETF-ów oraz koszyków tych instrumentów rynku finansowego).

7. Bankowe papiery wartościowe emitowane w ramach Programu mogą być oferowane na terytorium Polski, a także poza jej granicami.

8. Oferty bankowych papierów wartościowych na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów podstawowych sporządzanych przez Bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. [?] i zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

9. Oferty Bankowych Papierów Wartościowych poza granicami Polski będą prowadzone na podstawie dokumentów ofertowych sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwie, na terytorium którego jest prowadzona oferta" - czytamy w komunikacie.

Ponadto RN upoważniła zarząd do określania warunków emisji poszczególnych serii papierów, rynków, na jakich mogą być notowane, terminów oferty, oprocentowania, wartości nominalnej oraz wartości i waluty poszczególnych serii papierów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Programu, podano także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem