Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1.

1. Upoważnia zarząd spółki do emisji nie więcej niż 979 394 obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G lub kolejnych serii akcji spółki, które będą wyemitowane przez spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. [...]

Wartość nominalna jednej obligacji zostanie ustalona przez zarząd, jednakże na kwotę nie niższą niż 0,1 zł. Łączna wartość nominalna emisji obligacji będzie nie wyższa niż 97 939,4 zł. [...] Cena emisyjna każdej obligacji zostanie ustalona przez zarząd, jednakże na kwotę nie niższą niż 4 zł, przy czym obligacje nie będą mogły być obejmowane za cenę niższą niż 3,6 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

W celu przyznania praw do objęcia akcji serii G lub serii późniejszych przez posiadaczy obligacji zarząd jest upoważniony do podwyższenia warunkowo kapitału zakładowego spółki z kwoty 979 397,4 zł do kwoty nie większej niż 1 077 336,8 zł, tj. o kwotę nie większą niż 97 939,4 zł, poprzez emisję nie więcej niż 979 394 akcji zwykłych na okaziciela serii G lub serii późniejszej o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podano również.

"Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G lub serii późniejszych, zmian statutu spółki oraz opcjonalnego wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji - jest potrzeba pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób może być jednym z najefektywniejszych sposobów dokapitalizowania spółki. Zarząd spółki, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji, będzie mógł zaoferować obligacje do objęcia wybranym przez siebie podmiotom [...], dostosowując jednocześnie ilość emitowanych obligacji oraz ewentualnie podział obligacji na poszczególne serie, do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb spółki. Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami co do ilości obejmowanych obligacji. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania spółki. Opcjonalne pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii G lub serii późniejszej oraz obligacji zamiennych na akcje serii G lub serii późniejszej, może stać się konieczne dla umożliwienia skierowania obligacji zamiennych do przyszłych inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest przyznanie radzie nadzorczej prawa do zatwierdzenia warunków emisji obligacji. Dlatego też kompetencja do emisji obligacji zamiennych na akcje spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ewentualna zmiana statutu spółki oraz opcjonalnego wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji może leżeć w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy" - podsumowano w uzasadnieniu.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.