Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Prospekt emisyjny Selvita CRO został zatwierdzony przez urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała KNF.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny Selvita CRO z siedzibą w Krakowie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B" - czytamy w komunikacie.

Firmą inwestycyjną jest Vestor Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie.

"Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych" - zastrzeżono w informacji.

W kwietniu Selvita złożyła do KNF wniosek w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Selvita CRO - spółki wydzielonej z Selvity do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii - w związku z ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,8 zł każda.

W ramach procesu podziału spółka przejmująca wyemituje łącznie 15 971 229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000 zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej oraz 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 9 536 983,20 zł i zaoferuje je akcjonariuszom spółki dzielonej w zamian za majątek zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie działalności wydzielanej, która zostanie przeniesiona na spółką przejmującą, podano także.

W marcu zarząd Selvity poinformował, że wydzielona z Selvity spółka usługowa będzie rozwijała się organiczne oraz poprzez przejęcia i prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami w tej sprawie. Spółka zakłada, że przejęcia będą finansowane przez banki, nie planuje natomiast emisji obligacji. Jak poinformował wówczas wiceprezes Bogusław Sieczkowski Selvita liczy, że na przełomie trzeciego i czwartego kwartału będzie miała komplet zgód - od KNF, jak również zgodę akcjonariuszy Selvity. Spółka planowała wówczas, że na sierpień-wrzesień będzie mogła zwołać walne zgromadzenie podczas którego akcjonariusze Selvity zaakceptują ten podział i co umożliwi wejście w ostatnią fazę - rejestracji w sądzie. Następnie Selvita wystąpi do giełdy i KDPW z prośbą o wyznaczenie daty, po której będą już notowane dwie spółki.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.