Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji spółki Selvita CRO, która zostanie wydzielona z Selvity S.A., będzie miało miejsce do 25 października 2019 r., podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym.

"Oferta akcji podziałowych jest skierowana do akcjonariuszy spółki dzielonej w zamian za przeniesienie na emitenta działalności wydzielanej, zgodnie z planem podziału. Z ofertą nie wiąże się pozyskanie nowych środków pieniężnych przez emitenta" - czytamy w prospekcie.

Oferta akcji podziałowych obejmuje 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4 050 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Akcje podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które zostaną wydane przez zarząd spółki przejmującej na żądanie uprawnionych akcjonariuszy według stan posiadania akcji spółki dzielonej w dniu referencyjnym, podano także.

"Ze względu na specyfikę oferty nie występują w jej przypadku elementy charakterystyczne dla typowych ofert objęcia akcji, takie jak termin przyjmowania zapisów na akcje, składanie zapisów na akcje, redukcje zapisów, dokonywanie wpłat na akcje, podział oferty na transze lub możliwość wycofania zapisu na akcje. Jednocześnie wycofanie lub zawieszenie oferty publicznej akcji podziałowych może nastąpić wyłącznie poprzez odwołanie lub wstrzymanie przez Selvita CRO S.A lub Selvita S.A. procesu podziału" - podkreślono w dokumencie.

Planowany harmonogram podziału przewiduje m.in.: podjęcie przez nadzwyczajne walne zgromadzenia spółki dzielonej i spółki przejmującej uchwał o podziale 19 września br.; złożenie wniosków do KDPW o rejestrację akcji serii B - do 2 października; ostatni dzień notowania akcji Selvita S.A. oznaczonych jako uprawniające do objęcia akcji oferowanych - do 14 października; dzień referencyjny - do 16 października; dzień przydziału - do 18 października.

Na dzień zatwierdzenia prospektu emitent nie prowadzi działalności operacyjnej. Zgodnie z planem podziału, po dniu wydzielenia na emitenta zostanie przeniesiona działalność wydzielana Selvita S.A. oraz udziały/akcje w spółkach zależnych, które przed dniem wydzielenia są spółkami zależnymi Selvita S.A., a po dniu wydzielenia staną się spółkami zależnymi emitenta, tj. BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. Działalność grupy emitenta będzie działalnością typu CRO (ang. Contract Research Organization). Po dniu wydzielenia grupa będzie świadczyć usługi dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, które polegają na prowadzeniu zleconych projektów badawczo-rozwojowych.

Akcjonariusz spółki dzielonej za każdą jedną akcję spółki dzielonej (Selvita S.A.) obejmie jedną akcję spółki przejmującej (Selvita CRO) odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji spółki dzielonej, czyli akcjonariusz spółki dzielonej:

a) za każdą jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję spółki dzielonej akcjonariusz obejmie jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję spółki przejmującej, a

b) za każdą jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela spółki dzielonej akcjonariusz obejmie jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela spółki przejmującej,

przy czym dotychczasowi akcjonariusze spółki dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje spółki dzielonej, podano w prospekcie.

Na dzień prospektu 100-proc. akcjonariuszem spółki jest Selvita S.A. Po dniu wydzielenia (po umorzeniu akcji serii 0 przez emitenta oraz przy założeniu braku zmian własności na akcjach emitenta) akcjonariat będzie wyglądał następująco: Paweł Przewięźlikowski - 31,25% udziału w kapitale i 42,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu; Bogusław Sieczkowski - 5,79% udziału w kapitale i 7,36% udziału w głosach; Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (bezpośrednio oraz pośrednio przez Privatech Holdings Limited) - 7,55% udziału w kapitale i 5,83% udziału w głosach; Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny - 8,25% udziału w kapitale i 6,58% udziału w głosach.

W 2018 r. działalność wydzielona do Selvity CRO przyniosła 77,01 mln zł przychodów (wobec 56,61 mln zł przychodów rok wcześniej) i 11,5 mln zł zysku netto (wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej).

28 marca br. Selvita poinformowała, że zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

Wówczas podano, że w wyniku podziału do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity. Będzie ona kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje w Polsce oraz za granicą spółek pozwalających na realizacje założonych celów biznesowych.

Z kolei część innowacyjna będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej. Spółka planuje co roku identyfikację jednego nowego kandydata przedklinicznego w ramach swojego portfolio projektów. Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem