Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji spółki Selvita CRO, która zostanie wydzielona z Selvity S.A., będzie miało miejsce do 25 października 2019 r., podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym.

Rada nadzorcza Brastera powierzyła funkcję prezesa zarządu Henrykowi Jaremkowi, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu, podała spółka. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

Art Games Studio po 3 dniach sprzedaży gry "Unlucky 7" zanotowała ok. 2 tys. pobrań w kanałach online, podała spółka.

Prospekt emisyjny Selvita CRO został zatwierdzony przez urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała KNF.

Segment wydobycia Taurona Polskiej Energii ma szansę na uzyskanie rentowności od 2021 r., poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

Atal odnotował 57,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 125,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Introl odnotował 0,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Po akwizycji pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus, Tauron Polska Energia poszukuje kolejnych projektów wiatrowych do przejęcia, poinformował wiceprezes Jarosław Broda.

Tauron Polska Energia spodziewa się, że nowo nabyte farmy wiatrowe przyniosą grupie ponad 100 mln zł EBITDA rocznie, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Action w restrukturyzacji, w zaktualizowanej prognozie finansowej zakłada osiągnięcie 12,78 mln zł EBITDA w 2019 r., a także 17,52 mln zł na tym poziomie w 2020 r. oraz 16,93 mln zł w 2028 r. przy przychodach w tych latach odpowiednio na poziomach: 1,592 mld zł, 1,590 mld zł i 1,593 mld zł, podała spółka.

Echo Investment sprzedało 69 mieszkań w sierpniu br. (wobec 43 rok wcześniej), a przekazało 93 (rok temu - 111), podała spółka.

Tauron Polska Energia podpisał umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi. Wartość transakcji to 137 mln euro.

Już 85% produktów sprzedawanych w sklepach na stacjach PKN Orlen w Polsce pochodzi od polskich dostawców i zostało wyprodukowane w naszym kraju, poinformował prezes Daniel Obajtek.

KGHM Polska Miedź i PKN Orlen chcą współpracować z mikro-, małymi i średnimi firmami (MSP), bo doceniają ich innowacyjność i elastyczność, ale oczekują od nich dobrego przygotowania do realizacji kontraktu, oceniły przedstawicielki zarządów podczas panelu dyskusyjnego pt. "Polskie MSP w łańcuchu wartości dużych firm" na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy.

PKN Orlen liczy, że wystąpi z roszczeniami związanymi ze wstrzymaniem dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń" wobec strony rosyjskiej do końca 2019 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

Elektrobudowa ma umowę wydłużającą do dnia 17 września termin wypełnienia zobowiązania spółki do uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, podała spółka.

Regulacje prawne dla sektora ciepłownictwa powinny zostać zmodyfikowane, by lepiej reagować na zmiany na rynku, uważa prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski.

PKN Orlen będzie kontynuował działania mające na celu dalszą dywersyfikację dostaw ropy i chce jeszcze bardziej uniezależnić się od dostaw z kierunku wschodniego, zadeklarował członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez VRG wyniosły około 86,1 mln zł w sierpniu i były wyższe o ok. 44,1% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń-sierpień 2019 roku przychody wyniosły ok. 656 mln zł i były wyższe o ok. 37,8% r/r.

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem - New Plastics Economy Global Commitment, podała spółka. Spółka zobowiązała się, by do roku 2025 wykorzystywać tylko te plastikowe opakowania, które poddają się w całości recyklingowi lub kompostowaniu. Od września br. LPP we wszystkich salonach w Polsce zastąpi darmowe torby foliowe płatnymi torbami papierowymi z recyklingu.

PKN Orlen oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uzyskali zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy Sigma BIS, podał Urząd. Spółka ma w planach negocjowanie i zakup czasu oraz przestrzeni reklamowej, a także badania skuteczności aktywności reklamowej w mediach. Koncentracja nie ograniczy konkurencji, uznał Urząd.

Wartość portfela zamówień Comarchu jest wyższa r/r o ok. 10%, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Tarańskiego.

Comarch prowadzi działania przygotowawcze do budowy data center w USA, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Mostostal Warszawa zawarł umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) na wykonanie zadania pn. "Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie KC - zp. 272 - 400/19", podała spółka. Wartość umowy wynosi 36,29 mln zł brutto.

Dom Maklerski Pekao wkrótce rozszerzy zakres swoich kompetencji odpowiednio do uzyskanych nowych licencji, m.in. o obsługę klientów instytucjonalnych oraz działalność w zakresie animacji rynku i emitentów. Spółka planuje, że oferta trafi do wszystkich segmentów klientów jeszcze w tym roku, poinformował członek zarządu Banku Pekao, nadzorujący działalność maklerską Grzegorz Olszewski.

Obligacje komunalne miasta Zduńska Wola zadebiutują na rynku Catalyst w środę, 4 września, podała giełda.

CreativeForge Games (CFG), spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PlayWay, ogłosiła strategiczne kierunki rozwoju na najbliższe miesiące. Studio skoncentruje się na działalności produkcyjnej gier taktycznych i strategicznych oraz na działalności wydawniczej, zarówno gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy, podała spółka. W ramach założeń strategii rozwojowej spółka zakłada maksymalizację swoich aktywów w oparciu o zyski pochodzące z już wydanych produkcji oraz całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek do końca marca 2022 r.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 595,3 mln zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 547,3 mln zł

NN Investment Partners TFI (NN TFI) wprowadziło do swej oferty pierwszy fundusz pasywny NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, podała spółka. Tego samego dnia ruszyły notowania WIG-ESG - nowego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz zarządzany przez NN Investment Partners TFI będzie dążył do odwzorowania notowań tego właśnie wskaźnika.

Kool2Play chce wejść na NewConnect na przełomie I i II kwartału 2020 r., podała spółka. W planach produkcyjnych spółki znajdują się obecnie trzy tytuły: top-down shooter "Uragun", action adventure "City of Minds" i strategia o nazwie kodowej "Odbudowa".

Szyba hartowana produkcji ML System otrzymała homologację od Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), podała spółka. Otwiera to firmie możliwość ekspansji w branży transportowej.

Pharmena zawarła umowę z Plexus Ventures na doradztwo strategiczne w zakresie komercjalizacji 1-MNA (TRIA-662) jako kandydata na lek, podała spółka. W osobnym komunikacie Pharmena poinformowała także o zawarciu umowy z Plexus Ventures na doradztwo w zakresie komercjalizacji w Europie suplementów diety pod marką Menavitin.

Po wynikach za I poł. br. ATM uważa, że realizacja całorocznych prognoz dla 2019 roku, zakładających 148 mln zł przychodów i 58,5 mln zł EBITDA, jest bardzo wysoce prawdopodobna, podała spółka.

ATM odnotowało 1,45 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa chce zawrzeć z instytucjami będącymi stroną umowy o finansowanie umowę zmieniającą, na mocy której termin na wykonanie zobowiązania spółki do uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (term sheet) obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie ulegnie wydłużeniu do 17 września 2019 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Rafako podjęła decyzję o oddelegowaniu przewodniczącej Heleny Fic do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu na okres trzech miesięcy, podała spółka. Rada nadzorcza podjęła również decyzję o ogłoszeniu konkursu na prezesa zarządu.

Arctic Paper odnotował 31,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) podczas posiedzenia w ramach przyspieszonego postępowania układowego podjęła uchwałę o kolejne przedłużenie terminu do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego tj. do 13 września br., podała spółka.

Przyjęta przez Torpol strategia na lata 2019-2023 zakłada m.in. skumulowane przychody na poziomie ponad 8,8 mld zł, przy założeniu średniej marży brutto na sprzedaży nieznacznie powyżej 5%, podała spółka. Mimo planowanej dywersyfikacji, spółka zamierza utrzymać poziom rynkowy w modernizacji i rewitalizacji polskich linii kolejowych na poziomie 15-16%.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b w sierpniu 2019 r. wobec 12,8 USD/b miesiąc wcześniej i 14,3 USD/b w sierpniu 2018 r., podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem