Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Krynica-Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury liczy na szybkie przyjęcie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, których celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych w ramach tzw. Programu Kolej Plus, poinformował wiceminister Andrzej Bittel.

"Lada moment rząd, taką mam nadzieję, przyjmie ustawę o umocowaniu formalno-prawnym tego przedsięwzięcia i potem przedstawimy program w tym zakresie" - powiedział Bittel podczas panelu dyskusyjnego pt. "Dostępność komunikacyjna" na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

"Dostępność do środków transportu to inwestycja w rozwój gospodarczy" - podkreślił wiceminister. Jak wyjaśnił Kolej Plus ma być jednym z filarów poprawiania tej dostępności poprzez przywracanie połączeń kolejowych lub budowę nowych odcinków.

Według niego celem jest budowa sytemu komunikacyjnego, w którym połączenia kolejowe będą skomunikowane z liniami autobusowymi. Te ostatnie otrzymały - jak wskazał - silny impuls rozwojowy w postaci Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

"Dzięki niemu odtwarzamy ok. 1 400 linii autobusowych" - przypomniał Bittel.

Podczas panelu przedstawiciele Grupy PKP prezentowali główne kierunki działań swoich spółek w zakresie dostępności.

"W rozkładzie jazdy 2015/2016 pociągi PKP Intercity zatrzymywały się na 334 stacjach. W rozkładzie 2019/2020 będzie ich ponad 400. To przykład jak staramy się udostępnić nasze usługi. Musi być synergia miedzy nami - przewoźnikiem - a rozwojem sieci. Sondujemy miejsca, które mogą mieć dla nas potencjał" - powiedział członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski.

Z kolei prezes PKP PLK Ireneusz Merchel wskazał, że w ramach Krajowego Programu Kolejowego wybudowano do tej pory 130 nowych peronów, w tym w zupełnie nowych lokalizacjach, przybliżając w ten sposób kolej do osiedli.

"Trzeba odtwarzać linie kolejowe i budować nowe. Po wielu latach przywróciliśmy np. Lubin, Radzyń. Kolej Plus to jest wstępnie 21 ośrodków, a jest jeszcze kilkadziesiąt, które powinny wrócić" - powiedział Merchel.

Członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz wskazał na trzy kluczowe dla Grupy PKP wymiary dostępności: w zakresie infrastruktury technicznej, multimodalności i szeroko rozumianej likwidacji barier - zarówno dla niepełnosprawnych, jak i w komunikacji z klientami i partnerami.

W maju minister infrastruktury skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji - tzw. Program Kolej Plus.

Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in.:

- upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych,

- stwarzają zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. Wpłynie to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim,

- umożliwiają przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych,

- umożliwiają samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa,

- eliminują dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra,

- wprowadzają możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe,

- pozwalają na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.