Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013-2015. Organ podatkowy odnotował powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres w łącznej kwocie 11,6 mln zł oraz powstanie odsetek, które na dzień wydania decyzji wynoszą 3,2 mln zł.

"Organ podatkowy kontrolując czynności emitenta związane z transakcją przeniesienia znaków do Famur Brand Sp. z o.o. i zawarcia umowy na korzystanie ze zbytego znaku towarowego uznał, że wydatki na opłaty licencyjne z tytułu korzystania ze znaku towarowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z zakończeniem kontroli celno-skarbowej i negatywnym wynikiem dla emitenta zostało wszczęte postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem dnia 30 sierpnia 2019 r. decyzji podatkowej. Konsekwencją decyzji podatkowej wydanej przez organ podatkowy jest powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres 2013-2015 w łącznej kwocie 11,6 mln zł oraz powstanie odsetek, które na dzień wydania decyzji wynoszą 3,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższa decyzja nie będzie miała negatywnego wpływu na bieżące wyniki finansowe spółki, ze względu na utworzoną rezerwę, której łączna kwota całkowicie pokrywa wyżej wymienioną wartość zaległości podatkowej oraz odsetek, podkreśliła spółka.

"Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, wyrażone w raporcie nr 11/2018, zgodnie z którym przeniesienie znaku towarowego do Famur Brand Sp. z o.o. i ponoszenie przez emitenta kosztów opłat licencyjnych było zgodne z obowiązującymi w badanym okresie przepisami prawa oraz było uzasadnione zarówno gospodarczo, jak i ekonomicznie. Spółka nie zgadza się z decyzją organu podatkowego i podejmie wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego działania i środki odwoławcze mające na celu obronę własnego stanowiska. W związku z powyższym emitent wniesie odwołanie w przysługującym terminie 14 dni" - podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.