Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 12,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 22,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,79 mln zł wobec 32,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA za I półrocze 2019 roku wyniósł 24,69 mln zł i był niższy od EBITDA osiągniętego w pierwszym półroczu 2018 roku (38,94 mln zł) o 36,6% oraz wyższy od EBITDA za pierwsze półrocze 2017 roku (19,83 mln zł) o 24,6%. Rentowność netto sprzedaży ogółem wyniosła 3,5% i spadła w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku, kiedy to osiągnęła poziom 5,8% oraz wzrosła w porównaniu do 2017 roku o 0,2 pkt proc., podano także.

"W pierwszej połowie 2019 roku osiągnięty przez grupę wynik operacyjny jest porównywalny do wyniku osiągniętego w pierwszej połowie 2017 roku; jak grupa wskazywała już w poprzednich okresach, zakres realizacji kontraktów w pierwszym półroczu 2019 roku znacząco różnił się od specyfiki kontraktów realizowanych w analogicznym półroczu 2018 roku stąd zauważalny spadek w przychodach oraz w wyniku osiągniętym w pierwszym półroczu 2019 roku w porównaniu do 2018 roku. W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa miała w portfelu do realizacji duże i wysokomarżowe kontrakty w segmencie prefabrykacja, które nie są standardem w okresie zimowym. Brak podobnych kontraktów w pierwszym kwartale 2019 roku w połączeniu z ograniczeniem poziomu inwestycji na rynku przełożyło się na niższy wynik osiągnięty przez grupę kapitałową w tym okresie" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,87 mln zł w I półroczu wobec 391,59 mln zł rok wcześniej.

"Spółka odczuła w pierwszej połowie 2019 roku pogorszenie koniunktury, które negatywnie wpłynęło na zakres działalności grupy (w tym wielkość produkcji) oraz na marże osiągane w segmencie realizacja kontraktów prefabrykacja. Całkowity wolumen produkcji w tys. m3 wypracowany przez 4 zakłady produkcyjne w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 61,7 tys. m3 w porównaniu do poziomu 93,9 tys. m3 osiągniętego w pierwszym półroczu 2018 roku (spadek o 31,2 tys. m3) oraz do poziomu 81,2 tys. m3 osiągniętego w pierwszym półroczu 2017 roku (spadek o 19,4 tys. m3) Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem w ubiegłym roku współpracy z dużymi firmami logistycznymi nastąpił znaczący wzrost obrotów w segmencie realizacja kontraktów ? usługi budowlane, jak również wzrost wyniku tego segmentu (wzrost o 47,6% w porównaniu do pierwszej połowy 2018 roku oraz wzrost o 117,6% w porównaniu do pierwszej połowy 2017 roku)" - czytamy także.

"Znaczny wzrost marży w segmencie realizacja kontraktów ? usługi budowlane, poza zwiększeniem skali działalności, jest głównie wynikiem obniżenia kosztów realizacji i większej dostępności podwykonawców w pierwszej połowie 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018. Ograniczenie skali działalności w segmencie realizacja kontraktów-prefabrykacja w pierwszym półroczu roku 2019 jest wynikiem wstrzymania się z realizacją projektów przez inwestorów głównie w segmencie budownictwa kubaturowego. W ocenie zarządu, wynika to z niepewności rynkowej co do rentowności przedsięwzięć planowanych przez inwestorów. Koszty robocizny, w tym podwykonawców, znacznie wzrosły w 2018 roku i potrzebna jest weryfikacja założeń i budżetów inwestycyjnych. Inwestorzy wskazują także na niepewność prawno- podatkową, skomplikowane procedury administracyjne, brak środków własnych na inwestycje i rozwój, niską dostępność terenów inwestycyjnych oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego" - wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 3,1 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem