Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Rada wierzycieli ustanowiona w przyspieszonym postępowaniu układowym dot. Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania) głosowała nad uchwałami dotyczącymi oferty HK Trade, oferty Tarczyńskiego, oferty Cedrobu, a także wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego spółki i ustanowienie zarządcy, podały ZM Henryk Kania.

"Spółka informuje, iż uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z HK Trade Sp. z o.o. została poddana pod głosowanie, jednak nie uzyskała wymaganej większości głosów. Wynik głosowania: 2 głosy za, 3 głosy przeciw, 0 wstrzymujących się" - czytamy w komunikacie.

Rada wierzycieli podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o ofercie złożonej przez Tarczyńskiego, w której pozytywnie zaopiniowała podjęcie działań mających na celu zaangażowanie Tarczyńskiego w procesie poszukiwania docelowego inwestora dla ZM Henryk Kania, w szczególności rada wierzycieli poparła dążenia do przeprowadzenia transparentnego procesu due dilligence, w ramach którego poszczególni inwestorzy mieliby możliwość zbadać majątek spółki i ewentualnie złożyć ofertę na jego nabycie w ramach układu likwidacyjnego. Uchwała został przyjęta w następującym stosunku głosów: 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się, podano również.

"Rada wierzycieli podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności zawarcia umowy przerobowej oraz umowy dzierżawy z Cedrob S.A., w której stwierdziła, że pod warunkiem uchylenia zarządu własnego spółce i ustanowienia zarządcy, zasadne jest zawarcie umowy przerobowej z Cedrob S.A. aż do czasu uzyskania przez Cedrob S.A. zgody organu monopolowego na dokonanie koncentracji, z tym zastrzeżeniem, że począwszy od uchylenia zarządu własnego ZM Henryk Kania, zarządca powinien dążyć do przeprowadzenia transparentnego procesu, tak by każdy z potencjalnych inwestorów mógł przebadać ZM Henryk Kania w celu umożliwienia im złożenia wiążących ofert. Ponadto rada wierzycieli pozytywnie zaopiniowała zawarcie z Cedrob S.A. umowy dzierżawy na warunkach nie gorszych niż przedstawione przez Cedrob S.A. w ofercie z dnia 21 sierpnia 2019 r., zaktualizowanej następnie w dniu 2 września 2019 r. Uchwała został przyjęta w następującym stosunku: 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się" - czytamy dalej.

Rada wierzycieli podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowieni zarządcy, w której uznała, że wniosek nadzorcy sądowego o uchylenie spółce zarządu własnego i ustanowienie zarządcy jest zasadny. Uchwała został podjęta w następującym stosunku: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, podsumowano.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.