Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Torpol posiada portfel zamówień o wartości ponad 4,17 mld zł netto na dzień 6 września br. (uwzględniający wybory ofert złożonych z udziałem spółki, bez udziału konsorcjantów), który zapewnia prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, podała spółka.

"Na powyższą kwotę składają się poniższe wartości:

- 2 174,3 mln zł netto ? wartość umów zawartych i realizowanych wg stanu na koniec czerwca 2019 roku;

- 1 795,3 mln zł netto ? wartość umów i aneksów zawartych po 30 czerwca 2019 roku (do daty sprawozdania);

- 157,3 mln zł netto ? wartość oferty z udziałem emitenta wybranych przez zamawiającego;

- 47,5 mln zł netto ? wartość umów zawartych i realizowanych wg stanu na koniec czerwca 2019 roku przez spółkę TOG" - czytamy w komunikacie.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania, długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 5%, natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,67%, podano także.

W pierwszym półroczu Torpol wziął udział w 20 postępowaniach (w tym w 9 zorganizowanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe), z czego złożył:

- 13 ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego;

- 4 oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia;

- 2 oferty w trybie zapytania ofertowego;

- 1 ofertę w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymieniono.

"Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w 12 postępowaniach (w tym 2 postępowania wspólnie ze spółką Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.). Ponadto spółka pozyskała 5 zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, zapytania ofertowego lub negocjacji bez ogłoszenia. Wartość wybranych ofert z udziałem emitenta w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 3 470,6 mln zł netto, z tego pozyskane zostało 10 postępowań o łącznej wartości 1 997,3 mln zł netto, natomiast 2 postępowania o łącznej wartości 1 473,3 mln zł netto zostały pozyskane po okresie sprawozdawczym. Ponadto wartość zamówień dodatkowych pozyskanych przez s półkę wyniosła 46,6 mln zł netto" - czytamy dalej.

Spółka TOG w okresie sprawozdawczym wzięła udział w 24 postępowaniach o łącznej wartości 37,5 mln zł netto, z czego pozyskała 6 zamówień o łącznej wartości 8,7 mln zł netto, dodano.

"W dalszym ciągu grupa prowadziła działalność w trudnych okolicznościach rynkowych, związanych z bardzo dużą presją na marże na skutek rosnących cen materiałów i kosztów ich transportu oraz, w mniejszym stopniu, dalszego wzrostu wynagrodzeń pracowników budowlanych i kadry inżynierskiej. Ponadto grupa odczuwa fakt negatywnego postrzegania branży budowlanej przez sektor bankowy i ubezpieczeniowy, przez co w dalszej części bieżącego roku istotne będzie dla niej zapewnienie bezpiecznej nadwyżki finansowej, gwarantującej utrzymanie pozycji płynnościowej na optymalnym poziomie. Mimo tych mocno niekorzystnych warunków rynkowych grupa zbudowała rekordowy portfel zamówień, którego aktualna wartość wynosi ponad 4,17 mld zł netto, i jest przygotowana do pozyskiwania i realizacji kolejnych zamówień. Grupa zachowała przy tym satysfakcjonującą rentowność portfela zamówień i relatywnie niski poziom zadłużenia netto w relacji do EBITDA" - podkreślił Torpol.

"Podsumowując, sytuacja grupy pozostaje stabilna i należy oceniać ją pozytywnie. Posiadane przez grupę zasoby pozwalają na prawidłową realizację portfela zamówień, a także dalszą aktywność w pozyskiwaniu projektów budowlanych na rynku szynowym w Polsce. Aktualnie wysiłki spółki skupiają się na utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności projektów w ramach kontraktacji oraz zapewnieniu odpowiedniego zaplecza finansowego pod zapotrzebowanie wynikające z ich realizacji" - zakończono.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.