Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 11,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 22,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,23 mln zł wobec 6,23 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,56 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 251,23 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 16,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 506,25 mln zł w porównaniu z 477,89 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik EBITDA za I półrocze wyniósł 64,8 mln zł, co oznacza wzrost o 132% r/r. Porównywalny wynik EBITDA (skorygowany o wpływ zastosowania MSSF16) urósł o prawie 29% r/r do 35,9 mln zł. Wdrożenie standardu MSSF 16 powoduje uwzględnienie w bilansie grupy aktywów objętych umowami leasingu i dzierżawy (np. aktywa portowe) przy równoczesnym wzroście poziomu EBITDA wynikającym ze spadku kosztów usług najmu i wzrostu kosztów amortyzacji, podano także.

Zysk operacyjny na koniec czerwca wyniósł 8,2 mln zł w porównaniu do straty 3,1 mln zł rok wcześniej. W skonsolidowanych wynikach wciąż widoczny jest negatywny wpływ kosztów finansowych w wysokości 32,9 mln zł. Ostatecznie grupa zakończyła pierwsze półrocze z wynikiem netto ogółem na poziomie -16,3 mln zł wobec straty w ubiegłym roku na poziomie 25,9 mln zł.

"Wyniki naszych najważniejszych segmentów dobrze oddają to co robimy w ramach planu naprawczego. Nawet jeśli przychody nie rosną dynamicznie, tak jak w przypadku portów, to segmenty poprawiają wyniki na poziomie EBITDA i netto. Zwiększamy efektywność, usprawniamy operacje. Tam gdzie to możliwe aneksujemy umowy z klientami o nowe stawki i poprawiamy marże. Wysiłek zespołów w ramach całej grupy przynosi efekty. Naszym celem jest osiągnięcie na koniec przyszłego roku rentowności EBITDA na poziomie 10% oraz stopniowa redukcja zadłużenia" - skomentował prezes Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.

"Tuż przed zakończeniem pierwszego półrocza rozwiązaliśmy umowę wspólników z jednym z akcjonariuszy Luka Rijeka, jednak nadal utrzymujemy kontrolę nad Luka Rijeka. Jednocześnie z uwagi na toczący się z tym akcjonariuszem spór przed Sądem Arbitrażowym, kierując się zasadą najwyższej ostrożności, zawiązaliśmy rezerwę w wysokości 7,8 mln zł na ewentualne możliwe roszczenia wynikające z tego postępowania" - dodał.

Na rosnące wyniki grupy w znaczący sposób składają się wyniki segmentu spedycji, który generuje 60% skonsolidowanych przychodów. Segment ten zanotował wzrost przychodów od klientów zewnętrznych o 18% w porównaniu do pierwszego półrocza rok wcześniej. Zysk netto spedycji zwiększył się o 79% do 8,5 mln zł. Działalności spedycyjnej sprzyja koniunktura zwłaszcza w zakresie spedycji kontenerowej, spedycji wyrobów metalowych oraz wyrobów naftowych. Segment usług portowych zanotował przychody od klientów zewnętrznych o 6% niższe niż rok wcześniej, jednak wyraźnie wzrósł wynik EBITDA do 14,1 mln zł (po oczyszczeniu o efekt zastosowania MSSF16) wobec 9,4 mln zł rok wcześniej. Porty Grupy poprawiły rentowność sprzedaży za sprawą renegocjacji cen i umów z klientami oraz poprawy efektywności i obniżenia kosztów, podano także.

"W OT Port Świnoujście odnotowano spadek przeładunków do poziomu 2,4 mln ton, ale dzięki optymalizacji cen oraz reorganizacji pracy na nabrzeżach zwiększone zostały przychody i zmniejszone koszty kar za nieterminowe rozładunki statków. Port w Gdyni znacząco zwiększył przeładunki towarów ogółem do poziomu 1,6 mln ton (+15% r/r), zwłaszcza w zakresie przeładunków towarów drobnicowych o wysokiej marży. Rosły również przeładunki koksu i ładunków typu ro-ro odpowiednio o 140% i o 20%. Na koniec półrocza segment portowy grupy wypracował niewielki zysk netto wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej. W przypadku segmentu żeglugi śródlądowej i pozostałych przewozów odnotowano wzrost EBITDA do 6,8 mln zł i minimalną stratę netto w porównaniu do niemal 4 mln zł straty rok wcześniej. Pod presją nadal pozostają wyniki segmentu kolejowego, który po pierwszym półroczu zmniejszył stratę netto do 5,5 mln zł z 6,1 mln zł w I poł. 2018 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 10,05 mln zł wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem