Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Tauron Polska Energia odnotował 1 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 sierpnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 795,6 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 898,8 mln zł.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Konin (MPEC Konin), której przedmiotem jest sprzedaż ciepła dla Konina od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2032 r., podała spółka.

P.A. Nova zawarła z Lidlem umowę na realizację obiektu handlowo-usługowego za ryczałtowo 9,74 mln zł netto, podała spółka.

Mostostal Warszawa podpisał umowę z firmą z branży telekomunikacji przewodowej, działającej w Polsce, w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Krakowiaków 91/101 w Warszawie, za 44,97 mln zł netto, podał Mostostal.

Przygotowania do realizacji programu rozwoju petrochemii przebiegają zgodnie z planem, a termin zakończenia wartej ponad 8 mld zł inwestycji w 2023 roku nie jest zagrożony, zapewnił ISBnews prezes Daniel Obajtek.

ZUE podpisało z Zarządem Dróg Miasta Krakowa dwie umowy na utrzymanie, konserwację i naprawę torowisk tramwajowych oraz infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie. Wartość kontraktów to odpowiednio: 56 mln zł netto (68,9 mln zł brutto) oraz 40,8 mln zł netto (50,2 mln zł brutto). Obie umowy obejmują okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r., podała spółka.

Cognor Holding złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia ISD Huta Częstochowa, podał Urząd.

Budimex zawarł z Asbud Mokotów umowę budowę budynków mieszkalnych za 158,39 mln zł netto, w tym 1,13 mln zł netto za roboty opcjonalne, podała spółka.

Wonga jest na dobrej drodze, by osiągnąć rentowność na poziomie EBITDA do końca 2019 roku, poinformował członek zarządu i CFO Michał Zasępa. Zmiany w tzw. ustawie antylichwiarskiej, które mogą wejść w życie w przyszłym roku spowodowałyby istotny spadek przychodów pożyczkodawcy, ale byłyby jednocześnie szansą na zwiększenie udziałów w rynku, ocenił zarząd Kruka.

Infoscan rozpoczął z mLeasing współpracę, w ramach której będzie oferować finansowanie zakupu urządzenia MED Recorder oraz licencji na dostęp do systemu telemedycznego Osascan dla lekarzy i placówek medycznych, które zdecydują się na korzystanie z rozwiązania, podała spółka. Jest to pierwsza oferta leasingu na urządzenie do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego w Polsce. Zdaniem zarządu spółki współpraca z firmą leasingową powinna bardzo pozytywnie wpłynąć na rozwój działalności spółki na rynku polskim.

Kruk, który w I połowie roku obserwował niewielką - niższą od oczekiwanej - podaż portfeli ze strony krajowych banków, oczekuje jej zwiększenia w II półroczu 2019, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Apetyt Kruka na portfele walutowych kredytów hipotecznych "nie jest duży", wskazał prezes Piotr Krupa.

Kruk ocenia, że odpisy aktualizacyjne, których spółka dokonała w II kwartale na rynku słowackim mają charakter jednorazowy. Spółka nie spodziewa się negatywnych zdarzeń, które wpłynęłyby na wyniki w II połowie roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Atal wprowadził do sprzedaży 112 mieszkań i 11 lokali usługowych w V etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania kolejnego etapu inwestycji to IV kw. 2021 r.

Kruk ocenia, że odpisy aktualizacyjne, których spółka dokonała w II kwartale na rynku słowackim mają charakter jednorazowy. Spółka nie spodziewa się negatywnych zdarzeń, które wpłynęłyby na wyniki w II połowie roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Atal wprowadził do sprzedaży 112 mieszkań i 11 lokali usługowych w V etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania kolejnego etapu inwestycji to IV kw. 2021 r.

Kruk nie wyklucza, że do końca roku przeprowadzi kolejną emisję obligacji publicznych, poinformował członek zarządu i CFO Michał Zasępa.

Bloober Team podpisał umowę z DDM Games Limited na wydanie, marketing i dystrybucję gry "Layers of Fear" w wersji na smartfony i tablety operujące na systemie IOS, na platformie App Store firmy Apple, na rynku japońskim, podała spółka.

Apator Rector - spółka zależna Apatora - ma umowę na wdrożenie nowych wersji modułów systemu SID dla Energi Operator - spółki z grupy kapitałowej Energi - za 12,5 mln zł, podała spółka.

Miraculum podpisało umowę komisową z Pocztą Polską w przedmiocie sprzedaży komisowej w placówkach Poczty Polskiej produktów Miraculum, podała spółka.

Grupa Agora zakłada otwarcia 5-6 restauracji do końca roku, poinformował członek zarządu Tomasz Jagiełło. Grupa dostrzega pozytywne perspektywy dla segmentu kinowego z obiecującym repertuarem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 125,46 mln zł w sierpniu br., co oznacza wzrost o 23,66% r/r, podała spółka.

Zaawansowanie projektu budowy poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Taurona Wydobycie przekroczyło 75%, podał Tauron Polska Energia.

LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim, poinformował ISBnews wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Boruta-Zachem dokonał przydziału 52 915 030 akcji w ramach oferty publicznej akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Wartość emisji to 10,58 mln zł.

OT Logistics odnotowało 11,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 22,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Z pierwszych ocen Grupy Lotos wynika, że projekt Polimery Police Grupy Azoty oparty jest na racjonalnych podstawach, poinformował ISBnews wiceprezes Lotosu ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex przewiduje, że uruchomienie nowego zakładu w Gdańsku i pierwsza produkcja nastąpią w grudniu br., podała spółka.

Zakończono prace nad grą "Layers of Fear" w wersji iOS (smartfony i tablety), podał Bloober Team. Premiera tej produkcji na platformie App Store planowana jest na IV kwartał 2019 r.

Impel odnotował 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Exol otrzymał od Sądu Okręgowego we Wrocławiu zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej w związku z pozwem złożonym przez HH Technology Corp., podała spółka. HH Technology wnosi w nim m.in. o nakazanie PCC EXOL zaniechania naruszania zastrzeżeń patentu nr 210255 "Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu".

Przychody ze sprzedaży gry "Children of Morta", której premiera w wersji na komputery PC miała miejsce 3 września br. o godz. 15.00, przekroczyły "z istotną nawiązką" nakłady poniesione przez 11 bit studios na stworzenie i wydanie tego tytułu, podała spółka.

Rada wierzycieli ustanowiona w przyspieszonym postępowaniu układowym dot. Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania) głosowała nad uchwałami dotyczącymi oferty HK Trade, oferty Tarczyńskiego, oferty Cedrobu, a także wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego spółki i ustanowienie zarządcy, podały ZM Henryk Kania.

Torpol posiada portfel zamówień o wartości ponad 4,17 mld zł netto na dzień 6 września br. (uwzględniający wybory ofert złożonych z udziałem spółki, bez udziału konsorcjantów), który zapewnia prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, podała spółka.

Torpol odnotował 6,31 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2019 r. wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. sięgnął 6,2 mln zł wobec 1,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games odnotowało 1,84 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora obniżyła swoje szacunki wzrostu całego rynku reklamy do 1,5-3,5% w 2019 r., ale podniosła swoje szacunki dla segmentu kinowego do 3-5% wzrostu, podała spółka.

Agora odnotowała 6,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (w ujęciu zgodnym ze standardem MSSF 16) w II kw. 2019 r. wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa OEX odnotowała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ergis odnotował 7,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 11,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Payten, spółka zależna Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), zawarła umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w której pozostałe 50% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za łączną kwotę 4 mln euro powiększoną o uzgodnioną umownie nadwyżkę gotówkową netto na dzień zamknięcia transakcji w kwocie 1,42 mln euro oraz o ewentualne płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do maksymalnej wysokości 350 tys. euro, podało Asseco SEE.

Wartość portfela zamówień Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex dla sprzedaży kontraktowej, uwzględniającej sprzedaż z segmentów prefabrykacja, usługi budowlane i usługi produkcyjne do realizacji wynosi 480,75 mln zł na dzień 30 czerwca 2019 r., w tym 276,88 mln zł na br. i 174,8 mln zł na 2020 r., podała spółka. Rok wcześniej backlog miał wartość łącznie 583,42 mln zł.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 12,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 22,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako podpisało umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - na modernizację pięciu instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w Elektrowni Bełchatów, podało Rafako. Wartość umowy wynosi 244,94 mln zł netto (tj. 301,28 mln zł brutto).

Private Equity Managers (PEM) ocenia, że proces wyjścia z inwestycji w ramach spółki ATM jest już na zaawansowanym poziomie, podano w komunikacie. PEM analizuje ponadto co najmniej jeden proces wyjścia z inwestycji subfunduszu MCI.TechVentures.

Private Equity Managers (PEM) odnotował 2,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI odnotował 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selvita podała lek SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML) oraz zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndrome, HR-MDS), podała spółka. Badanie będzie prowadzone w Stanach Zjednoczonych, a jego celem jest ustalenie profilu bezpieczeństwa związku oraz rekomendowanej dawki do dalszych etapów rozwoju klinicznego, a także wstępna ocena skuteczności przeciwnowotworowej.

Kruk odnotował 68,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 98,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem