Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód pisma procesowe dot. uchwał rady wierzycieli w sprawie oferty złożonej przez Tarczyńskiego i umowy z Cedrobem, podała spółka.

"Uchwale rady wierzycieli z dnia 5 września 2019 r. w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności zawarcia umowy przerobowej oraz umowy dzierżawy z Cedrob S.A., emitent zarzuca, że:

a) jest sprzeczna z prawem, przez to, że: (i) sprzeciwia się realizacji celów postępowania restrukturyzacyjnego, tj. restrukturyzacji zobowiązań emitenta w drodze zawarcia układu z wierzycielami, (ii) wykracza poza ustawowe kompetencje rady wierzycieli, (iii) narusza zobowiązanie rady wierzycieli do kierowania się wspólnym interesem wszystkich wierzycieli;

b) narusza interesy ogółu wierzycieli, przez to, że przedstawiona koncepcja przerobu i dzierżawy, a następnie zakupu przedsiębiorstwa emitenta przez Cedrob S.A., pozwoli na zaspokojenie jedynie zabezpieczonych wierzycieli, tj. Alior Bank S.A. oraz Bank Handlowy S.A. w Warszawie, nie dając żadnego zaspokojenia pozostałym wierzycielom układowym.

W związku z powyższym emitent wniósł o uchylenie zaskarżonej uchwały, a także o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu zaskarżonej uchwały" - czytamy w komunikacie.

Uchwale w przedmiocie wyrażenia opinii o ofercie złożonej przez Tarczyńskiego ZM Henryk Kania zarzucają, że narusza interesy ogółu wierzycieli, przez to, że oferowana przez Tarczyńskiego cena wykupu na poziomie 120 mln zł netto, pozwoli zaspokojenie jedynie zabezpieczonych wierzycieli, tj. Alior Bank oraz Bank Handlowy w Warszawie, nie dając żadnego zaspokojenia pozostałym wierzycielom układowym, podano również.

Ponadto ZM Henryk Kania złożył zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieli w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego spółki i ustanowienie zarządcy, a także wniosek o wykonanie przez sędziego-komisarza czynności zastrzeżonej dla rady wierzycieli oraz wniosek o oddalenie wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego ZM Henryk Kania.

"Uchwale rady wierzycieli z dnia 5 września 2019 r. w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego emitenta i ustanowienie zarządcy emitent zarzuca, że:

a) jest ona sprzeczna z prawem, przez to, że: (i) narusza zobowiązanie rady wierzycieli do kierowania się wspólnym interesem wszystkich wierzycieli, (ii) wykracza poza ustawowe kompetencje rady wierzycieli, (iii) sprzeciwia się realizacji celów postępowania restrukturyzacyjnego, tj. restrukturyzacji zobowiązań emitenta w drodze zawarcia układu z wierzycielami, (iv) nie zachodzą ustawowe przesłanki do uchylenia zarządu własnego emitenta i ustanowienia zarządcy;

b) narusza interes wierzycieli przez to, że zmierza, w braku istnienia ustawowych przesłanek odebrania zarządu własnego, do umożliwienia procedowania niekorzystnych dla ogółu wierzycieli ofert złożonych przez branżowe podmioty konkurencyjne wobec emitenta.

W związku z powyższym emitent wniósł o uchylenie zaskarżonej uchwały, a także o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu zaskarżonej uchwały" - czytamy dalej.

"Emitent wystąpił w dniu 21 sierpnia 2019 r. do rady wierzycieli z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa dłużnika przez HK Trade Sp. z o.o. Przedmiotowy wniosek był dyskutowany na posiedzeniu rady wierzycieli w dniu 28 sierpnia 2019 r., z udziałem emitenta, gdzie emitent prezentował szczegóły przedstawionego wniosku. Porządkiem obrad na posiedzeniu rady wierzycieli w dniu 5 września 2019 r., objęta była kwestia podjęcia przez radę wierzycieli uchwały w przedmiocie wniosku emitenta o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy z HK Trade Sp. o.o. Jednakże rada wierzycieli nie podjęła uchwały w przedmiotowej kwestii, pomimo upływu, w dniu 4 września 2019 r., 14-dniowego terminu na rozpoznanie wniosku. W zaistniałej sytuacji emitent złożył wniosek o wykonanie przez sędziego-komisarza przedmiotowej czynności, tj. o wyrażenie zgody na zawarcie przez dłużnika umowy dzierżawy z HK Trade Sp. z o.o., celem umożliwienia realizacji celów postępowania restrukturyzacyjnego i uchylenia niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody dłużnikowi i ogółowi wierzycieli" - wskazano również.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.