Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Pragma Inkaso odnotowała 7,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w sierpniu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 20,9 mln zł i były wyższe o 28,22% r/r, podała spółka.

Grupa Energa miała 704 mln zł EBITDA w II kwartale bieżącego roku, zaś w całym I półroczu wynik ten wyniósł 1 258 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Unibep ma umowę na realizację w technologii modułowej mieszkań studenckich w Jessheim w Norwegii, podała spółka. Zamawiającym jest Bunde Bygg AS. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 79,3 mln NOK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 34,6 mln zł netto.

Mercator Medical nie zakłada poniesienia dodatkowych kosztów w związku z planowanym do końca tego roku zamknięciem zakładu produkującego wyroby z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka, podała spółka.

Akcjonariusze Sescom udzielili zarządowi upoważnienia do nabywania przez spółkę do 50 tys. sztuk akcji własnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 50 tys. zł, stanowiących 2,38% kapitału zakładowego, podała spółka. Łączna wartość buy-backu może wynieść 1,5 mln zł.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 351 758 972,38 zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 354 999 711,2 zł.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,4 mln zł w sierpniu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w sierpniu 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 11,7 mln zł.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,4 mln zł w sierpniu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w sierpniu 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 11,7 mln zł.

Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na zaciągnięcie zobowiązania wobec konsorcjum firm Newag oraz Newag Lease, związanego z dostawą 31 nowych lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych, podała spółka. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 518,9 mln zł netto.

Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na zawarcie przez spółkę z Polskimi Kolejami Państwowymi SA umowy o współpracy, dotyczącej wspólnej realizacji w ramach spółki celowej Onecargo inwestycji polegającej na budowie terminala intermodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartości świadczeń PKP Cargo w związku z realizacją inwestycji nie przekroczy 25 mln zł brutto.

PKO Bank Polski 1 października uruchamia oparty na crowdfundingu program partnerski dla klubów Ekstraklasy, który umożliwia klubom pozyskanie środków finansowych dzięki promocji produktów bankowych wśród kibiców. Bank podpisał listy intencyjne już z 12 klubami i ocenia, że może przeznaczać dodatkowe 20 mln zł rocznie dla klubów Ekstraklasy w perspektywie kolejnych 3 lat, poinformowali przedstawiciele banku. Łącznie z umowami sponsorskimi może to być kwota 100 mln zł dla Ekstraklasy.

Mercator Medical podjął decyzję o stopniowym ograniczaniu skali produkcji w należącym do Mercator Opero (spółka zależna) zakładzie produkcji wyrobów z włókniny zlokalizowanym w Pikutkowie k. Włocławka i docelowo zawieszeniu działalności tego zakładu z końcem 2019 r., podała spółka.

Torpol ocenia, że spółki wykonawcze na rynku robót kolejowych w Polsce zbliżają się do konsensusu z zamawiającym ws. waloryzacji tzw. starych kontraktów (zawartych głównie w l. 2016-2017) i mogą liczyć na kilkaset mln zł wypłat w skali całego rynku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Strategia Torpolu na lata 2019-2023 jest nakierowana raczej na rozwój organiczny i działalność na rynku polskim, choć nie wyklucza akwizycji i aktywności za granicą, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS - największy dotychczas akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) - zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie PBKM do 31,62% udziału w ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki z 19,75%, podała spółka.

Torpol zamierza w kolejnych latach wypłacać dywidendę i spodziewa się, że przeznaczać będzie na nią ok. 50% jednostkowego zysku netto, co przy rosnących zyskach da wyższą łączną wartość dywidendy niż w 2018 r. (gdy sięgnęła ok. 70% wypracowanego zysku netto), poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Cerrad złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Ceramika Nowa Gala z siedzibą w Końskich, podał Urząd.

Nakłady inwestycyjne Torpolu w okresie realizacji strategii na lata 2019-2023 powinny zamknąć się w kwocie 130 mln zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Torpol spodziewa się, że w bieżącym roku osiągnie przychody w wysokości co najmniej takiej, jak w 2018 r., a wyniki - wyższe r/r, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Zarząd R22 przyjął rekomendację w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., podała spółka. Zakłada ona dywidendę w wysokości 4,23 mln zł (30 groszy na akcję).

PKN Orlen myśli o rozwoju sieci stacji paliw na terenie Litwy, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen po połączeniu z Grupą Lotos będzie chciał rozwijać segment poszukiwań i wydobycia węglowodorów, poinformował ISBnews prezes Orlenu Daniel Obajtek.

PKN Orlen nie zakłada, że Komisja Europejska ma intencje, aby zablokować proces połączenia z Grupą Lotos, zapewnił ISBnews prezes Daniel Obajtek.

Przyjęta przez zarząd R22 polityka dywidendowa na najbliższe pięć lat przewiduje rekomendowanie akcjonariuszom wypłaty minimum 30% skonsolidowanego zysku netto grupy w formie dywidendy, podała spółka.

CDRL zanotowało 15,2 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej (wzrost o 4% r/r) i 1,8 mln zł przychodów w kanale e-commerce w sierpniu, podała spółka.

Zarząd Auto Partner powziął informację o śmierci Michała Breguły - członka zarządu spółki.Tym samym wygasł mandat Michała Breguły jako członka zarządu, podała spółka.

Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Lartiq TFI) złożyły przeciwko GetBack dziewięć pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, podał GetBack.

Andrzej Klimek złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa OT Logistics z tym samym dniem, podała spółka.

BSC Drukarnia Opakowań otrzymała od spółki Colorpack GmbH - akcjonariusza będącego jednostką dominującą - pismo zawierające informację o aktualizacji wcześniej przekazanej informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging, podała BSC Drukarnia Opakowań.

Bloober Team liczy, że "Blair Witch" będzie tytułem z długim potencjałem i zapowiada kolejne działania w tym roku związane z tą marką, poinformował ISBnews prezes Piotr Babieno.

Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Ursusa w restrukturyzacji, podała spółka.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód pisma procesowe dot. uchwał rady wierzycieli w sprawie oferty złożonej przez Tarczyńskiego i umowy z Cedrobem, podała spółka.

Capital Park odnotował 64,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 31,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód na wniosek rady wierzycieli wydał postanowienie o uchyleniu zarządu własnego Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania) oraz wyznaczył zarządcę w osobie Mirosława Możdżenia, podała spółka.

Newag odnotował 13,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomm wypowiedział Biotonowi umowy dotyczące przyznania Biomm i/lub podmiotom zależnym Biomm prawa wyłączności dotyczącego komercjalizacji wytwarzanych przez Bioton rekombinowanych insulin ludzkich na terytorium Brazylii, podała spółka. Warunkiem rozpoczęcia dostaw produktów w ramach umowy było uzyskanie rejestracji produktów na terytorium Brazylii.

Podmioty z Grupy Black Rock przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w Banku Pekao, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD), podał bank.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem