Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł, związanego z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej do zakładu Ciech Soda

Romania przez jedynego dostawcę pary CET Govora, podała spółka.

Spółka zastrzegła, że odpis nie wpływa na wynik znormalizowany EBITDA - podstawowy wskaźnik obrazujący działalność biznesową

Grupy Ciech, oczyszczony z nietypowych zdarzeń jednorazowych, a także przepływy pieniężne czy wynik jednostkowy. Jako zapis księgowy, odpis w wysokości 36 655 tys. zł zostanie odnotowany w wyniku EBITDA, oraz wyniku netto grupy (sprawozdanie skonsolidowane). Decyzja

zarządu została poparta stanowiskiem audytora spółki. Raport za pierwsze półrocze zostanie opublikowany we wtorek, 10 września.

"W związku z wypowiedzeniem przez elektrociepłownię CET Govora umowy na dostawy pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę tego surowca dla Ciech Soda Romania i propozycję podwyżki cen o ok. 135% (uwzględniając koszt certyfikatów CO2) względem

roku 2018, rumuńska spółka Ciech rozpoczęła w sierpniu przygotowania do zatrzymania produkcji od 18 września 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Analiza, której wynikiem była decyzja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego, zakłada dwa scenariusze o identycznym stopniu prawdopodobieństwa:

- zakładający porozumienie między Ciech Soda Romania a CET Govora w kwestii poziomu ceny pary,

- zakładający brak porozumienia i wstrzymanie produkcji, podano także.

"Realizacja pierwszego scenariusza skutkować będzie rozwiązaniem odpisu. Realizacja drugiego scenariusza skutkować będzie odpowiednim zwiększeniem wysokości odpisu o kwotę 36,7 mln zł oraz ewentualnie o kwoty wynikające z aktualizacji przyjętych do analizy założeń i kalkulacji" - czytamy dalej.

Ciech Soda Romania jest nadal otwarta na dalsze negocjacje z CET, ale nie może zaakceptować kolejnej podwyżki cen tego surowca, bo to oznaczałoby trwałą utratę rentowności produkcji. Spółka intensywnie analizuje teraz dostępne opcje wyjścia z tej sytuacji, m.in. możliwość pozyskania pary z innego, racjonalnego kosztowo źródła, poinformowano.

W związku z możliwością zatrzymania produkcji, Ciech przygotował optymalny pakiet osłonowy dla pracowników, uwzględniający program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk grupy. Dalsze

kierunkowe decyzje odnośnie przyszłości zakładu zostaną podjęte do końca roku, podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.