Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zakończyła proces weryfikacji posiadanego portfela kontraktów, w konsekwencji którego zidentyfikowane zostały odchylenia od zaprezentowanych wstępnych szacunkowych danych finansowych za I półrocze 2019 roku. W związku z tym spółka zaprezentowała zaktualizowane na dzień 9 września 2019 r., szacunkowe wstępne jednostkowe dane finansowe za I półrocze, podała Elektrobudowa. Ze względu na możliwość pojawienia się istotnych odchyleń w odniesieniu do tej pozycji, podjęta została decyzja o odstąpieniu od prezentacji zaktualizowanych szacunków odnośnie wyniku finansowego netto.

Według zaktualizowanych danych, spółka miała w I półroczu 46,9 mln zł straty EBITDA, 55,6 mln zł straty operacyjnej i 30 mln zł straty brutto ze sprzedaży. Zamówienia pozyskane w I półroczu miały wartość 214,3 mln zł, a jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 236,4 mln zł, podano.

"Na pozycje zaprezentowane powyżej wpływ miały przede wszystkim następujące zdarzenia: -27 mln zł - aktualizacja wyceny budżetów kontraktów, w tym w szczególności kontraktów realizowanych w: Turowie (Budimex, Technicas Reunidas - Turów), Opolu (Polimex Opole) oraz Koninie (PSE), +8,5 mln zł - rozwiązanie rezerwy przychodowej związanej z kontraktem EC Tychy w części stanowiącej nadwyżkę posiadanych rezerw nad kwotą gwarancji bankowej wypłaconej przez PKO BP na żądanie i na rzecz spółki Tauron Ciepło, -4,3 mln zł - odpisy wartości zapasów, -1,3 mln zł - korekty związane wyceną rozrachunków zgodnie z MSSF" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa podtrzymuje ocenę, iż kluczowym czynnikiem wpływającym na obecne i przyszłe wyniki finansowe spółki jest złożona sytuacja w zakresie płynności finansowej i dostępu do finansowania zewnętrznego oraz gwarancji bankowych. Wpływa to w szczególny sposób na możliwość pozyskiwania nowych zleceń, a w zakresie już realizowanych kontraktów na optymalne zarządzanie procesem zakupowym - ze względu na brak możliwości wykorzystania pełnego zakresu instrumentów finansujących zakupy (w tym: ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje zapłaty i akredytywy) znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług, podano również.

"Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców, co przenosi się bezpośrednio na ewentualną konieczność prefinansowania przez spółkę znaczącej części realizowanych kontraktów. Wypłata wynagrodzenia dla emitenta jest w tym wypadku warunkowana wcześniejszym uregulowaniem zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców - w przypadku ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania istotnie ogranicza to możliwości realizacyjne (zakres podzlecanych robót), a w skrajnych przypadkach oznacza przesunięcia sprzedaży już zrealizowanych usług do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców" - czytamy dalej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.