Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Auto Partner miał 392,9 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży i 13,5 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r., co oznacza odpowiednio wzrost o 29,5% r/r i spadek o 23,8% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ciech odnotował 19,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 98,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Rada nadzorcza Work Service podjęła uchwałę o odwołaniu Paula Christodoulou z funkcji wiceprezesa z dniem 10 września br., podała spółka. Przyczyna odwołania nie została wskazana.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zdecydował o cofnięciu z urzędu z upływem 31 sierpnia 2019 r. spółce Onico koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą na okres od 5 maja 2009 r. do 1 stycznia 2030 r. udzielonej 17 grudnia 2014 r., podało Onico.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium, podała Komisja.

Comarch otrzymał od CaixaBank Oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 19 listopada, w związku z planowanym na 8 listopada zawarciem ugody w ramach postępowania pojednawczego, podała spółka.

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 52,9 mln zł w sierpniu 2019 r. i były wyższe o 14% w skali roku, podała spółka.

Minister środowiska zatwierdził na wniosek ZGH "Bolesław" - podmiotu zależnego Stalproduktu - dokumentację geologiczną złoża rud cynku i ołowiu "Laski 1", podał Stalprodukt.

Rada nadzorcza Pfleiderer Group delegowała swojego przewodniczącego - Zbigniewa Prokopowicza - do czasowego pełnienia obowiązków prezesa spółki, podał Pfleiderer.

Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie, podała spółka. W jej efekcie wydajność maszyny papierniczej MP1 zwiększyła się o 30 tys. ton rocznie, a portfolio produktów zostało rozszerzone. Inwestycja została w całości sfinansowana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Kapituła organizowanego przez KGHM Polska Miedź konkursu "Ambasador Polski" wybrała laureatów w kategoriach nauka, sport i kultura. Wyniki zostaną podane podczas uroczystej gali w październiku, poinformował prezes Marcin Chludziński. Celem plebiscytu jest wyróżnienie osób, które na co dzień przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju na świecie.

Orange Polska rozpoczął testy sieci 5G na terenie Warszawy, poinformował prezes operatora Jean-Francois Fallacher.

W konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), uchylającego decyzję Komisji Europejskiej z października 2016 roku w sprawie monopolizacji dostępu do gazociągu OPAL, przesył gazu ziemnego gazociągiem Nord Stream I powinien spaść o 12,4 mld m3 rocznie, poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak.

QubicGames zawarł z firmą Gaijin Games Inc. (działającą pod nazwą Choice Provisions) istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Tharsis" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji na wydanie gry Choice Provisions otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry).

ING Bank Śląski udostępnił środowisko produkcyjne do przekazywania danych w ramach otwartej bankowości. Dostawcy aplikacji zewnętrznych od dziś mogą podłączyć się do bankowego interfejsu API i świadczyć klientom banku usługi, w oparciu o zapisy dyrektywy PSD2, podał bank.

Ghelamco Poland zamierza rozpocząć przekazywanie mieszkań w inwestycji Foksal 13/15 w Warszawie jeszcze w tym roku, poinformował dyrektor zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Jeroen van der Toolen. Do tej pory spółka sprzedała 60% lokali i jest optymistycznie nastawiona co do znalezienia nabywców na pozostałe, ze względu na prestiżowy i unikalny charakter projektu.

Grupa Robyg wprowadziła do sprzedaży 62 lokale w kolejnym etapie Osiedla Życzliwa Praga, podała spółka. W praskim projekcie metraże wyniosą od 38 m2 do 78 m2. Planowane zakończenie prac budowlanych przypadnie na I kw. 2021 r.

PKN Orlen analizuje wykorzystanie innowacyjnej technologii od firmy Honeywell UOP o nazwie MaxEne, która może przyczynić się do generowania wyższej marży na paliwach i petrochemikaliach, podała spółka.

Elektrobudowa zakłada 575 mln zł szacunkowych jednostkowych przychodów i 28 mln zł straty EBITDA w 2019 roku oraz 728 mln zł szacunkowych przychodów i 9 mln zł wyniku EBITDA w 2020 roku, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka rozpoczęła wraz z firmą ABB innowacyjny projekt wykorzystujący zaawansowaną analizę danych, podała spółka. Kompleksowe cyfrowe rozwiązanie ma poprawić efektywność wydobycia poprzez zapewnienie większej niezawodności maszyn górniczych. Zakończeniu projektu planowane jest w lutym 2020 roku.

Elektrobudowa zakończyła proces weryfikacji posiadanego portfela kontraktów, w konsekwencji którego zidentyfikowane zostały odchylenia od zaprezentowanych wstępnych szacunkowych danych finansowych za I półrocze 2019 roku. W związku z tym spółka zaprezentowała zaktualizowane na dzień 9 września 2019 r., szacunkowe wstępne jednostkowe dane finansowe za I półrocze, podała Elektrobudowa. Ze względu na możliwość pojawienia się istotnych odchyleń w odniesieniu do tej pozycji, podjęta została decyzja o odstąpieniu od prezentacji zaktualizowanych szacunków odnośnie wyniku finansowego netto.

Bowim miał 681,9 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 1,96 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2019 r., co oznaczało odpowiednio: wzrost o 2,59 mln zł i spadek o 9,46 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 6,8% r/r do 710,4 mln zł w sierpniu 2019 r., podała spółka.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (organ II instancji), w następstwie odwołań złożonych przez spółki zależne od Ciechu: Ciech Soda Polska, Ciech Cargo i Ciech Pianki, utrzymał w mocy 3 decyzje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł.

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji, reprezentowane przez zarządcę, i Cedrob zawarły umowę o wykonywanie usług na powierzonych surowcach, podała spółka. Umowa przerobowa została zawarta w związku z ofertą złożoną przez Cedrob w toku przyspieszonego postępowania układowego spółki, zaktualizowaną 2 września 2019 r. i na warunkach w niej określonych.

Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł, związanego z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej do zakładu Ciech Soda Romania przez jedynego dostawcę pary CET Govora, podała spółka.

Inpro odnotowało 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprofil odnotował 9,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 12,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem