Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 206,35 mln zł tj. 0,5 zł na 1 akcję, podała spółka.

"Zarząd Echo Investment [...] biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe spółki za rok obrotowy 2018 wykazało zysk netto w wysokości 42 431 650,15 zł; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019 (dalej zaliczka dywidendowa) na następujących zasadach:

1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 206 345 291 zł tj. 0,5 zł na 1 akcję. Kwota zaliczki dywidendowej nie przekroczy połowy zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. [...] powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy (Fundusz Dywidendowy) oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - czytamy w uchwale.

Liczba akcji objętych wypłatą zaliczki dywidendowej na dzień uchwały to 412 690 582. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona w dniu 21 października 2019 r. Do zaliczki dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje spółki w dniu 14 października 2019 r. tj. na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki, wynika także z uchwały.

Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem: a) uzyskania zgody rady nadzorczej; b) zbadania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego w terminie do daty wypłaty, podano także.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 713 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem