Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Największy spadek pod względem wartości bezwzględnych w kolejowych przewozach towarowych w I półroczu 2019 r. odnotowano w przypadku przewozów węgla kamiennego - o ponad 4 mln ton wg masy i blisko 0,6 mld tonokilometrów r/r, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Drugą w kolejności spadków wg wartości bezwzględnych była grupa rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (w tym kruszyw) - odpowiednio o 1,95 mln ton oraz 0,6 mld tonokilometrów. Z kolei wzrosły przewozy chemikaliów o blisko 0,3 mln ton, sprzętu transportowego 0,25 mln ton oraz towarów nieidentyfikowalnych 1,2 mln ton.

"Obecnie przewozy kolejowe bardzo ściśle powiązane są z niektórymi sektorami gospodarki. W dużo większym stopniu niż w przypadku transportu drogowego ich wielkość jest zależna od zamówień ze strony sektora energetycznego czy przebiegu realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych. Dlatego tak ważne dla rozwoju transportu kolejowego jest, by był coraz częściej wykorzystywany także przy realizacji przewozów ładunków innego rodzaju niż węgiel czy kruszywo. W przypadku takich ładunków, jak sprzęt transportowy, maszyny, sprzęt elektroniczny, meble czy ładunki intermodalne, widoczny jest wzrost zarówno masy, jak i pracy przewozowej. To może prognozować pozytywny trend w transporcie kolejowym" - powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

W pierwszym półroczu 2019 r. koleją przewieziono 118,2 mln ton towarów. To o blisko 5,7 mln ton oraz 0,9 mld tonokilometrów mniej niż w 2018 r. Porównując r/r w I półroczu 2019 r. spadła o 4,6% masa przewiezionych towarów i o 3,1% praca przewozowa, przypomina UTK.

W I półroczu w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono 45,2 mln ton, a praca przewozowa wyniosła 7 741 mln tonokilometrów. Udział tej grupy wyniósł pod względem masy 38,3%, a pracy przewozowej 27,4%. Oznacza to spadek udziału o 1,5 pkt proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 r.

W przypadku grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (jako pozostałe produkty klasyfikowane jest np. kruszywo) wyniki pod względem masy i pracy przewozowej kształtowały się odpowiednio na poziomie blisko 32,7 mln ton i 8 097 mln tonokilometrów, a udziały wyniosły 27,7% i 28,7%.

Grupa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi to 13,6 mln ton przewiezionych towarów i 4 666 mln tonokilometrów oraz udziały odpowiednio 11,5% i 16,5%.

Wszystkie pozostałe grupy klasyfikacji NST stanowiły łącznie blisko 14% wg masy oraz 17,7% wg pracy przewozowej (z czego 40% wg masy i 55% wg pracy stanowiła grupa towary nieidentyfikowalne - najczęściej przewozy kontenerowe), podał także UTK.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.