Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 52,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 53,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 78,53 mln zł wobec 62,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 1007,4 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 749,88 mln zł rok wcześniej.

"Poziom wyników operacyjnych po I półroczu 2019 roku w poszczególnych segmentach kształtował się następująco:

- w Segmencie Aluminium - brak istotnych zmian w zaprezentowanych wynikach w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- w Segmencie Miedzi - za spadek wyników operacyjnych odpowiada WM Dziedzice, która osiągnęła gorsze wyniki w porównaniu do I półrocza 2018. Hutmen natomiast zaprezentował lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W spółce WM Dziedzice spadek wyników był spowodowany niższymi jednostkowymi marżami przerobowymi na większości asortymentów sprzedaży głównie w efekcie wyższych kosztów materiałów i wynagrodzeń, a także w wyniku niższych wolumenów sprzedaży o 4,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Hutmen zanotował lepsze wyniki głównie ze względu na wyższe średnie jednostkowe marże przerobowe na wszystkich oferowanych asortymentach przy jednoczesnym spadku wolumenów sprzedaży o 5,0% w stosunku do I półrocza 2018 roku.

- w Segmencie Cynku i Ołowiu - do spadku wyników segmentu przyczynił się głównie podmiot Baterpol oraz ZM Silesia O./Katowice. Natomiast ZM Silesia O./Oława osiągnął lepsze wyniki niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Baterpol osiągnął gorsze wyniki, przede wszystkim na skutek znacznie niższych tj. o 12,1% wolumenów sprzedaży oraz spadku jednostkowych marż przerobowych w efekcie zmiany sytuacji na rynku złomu akumulatorowego i wzrostu cen surowca oraz zmiany miksu złomów zużywanych do produkcji. Spadek wyników ZM Silesia O./Katowice to efekt spadku wolumenów sprzedaży tj. o 19,1% praktycznie wszystkich asortymentów sprzedażowych w tym w szczególności asortymentu blach oraz jednostkowych marż przerobowych dla większości asortymentów oprócz grupy asortymentowej druty. Natomiast wzrost wyników ZM Silesia O./Oława to efekt istotnego wzrostu wolumenów sprzedaży (w szczególności dotyczy bieli cynkowej, w analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż była niższa w związku opóźnieniem startu jej produkcji) oraz poprawy jednostkowych marż przerobowych w szczególności na skutek spadku kosztów zakupu surowca.

- w Segmencie Stali - wynik segmentu to efekt ujęcia począwszy od II kwartału 2019 w skonsolidowanym sprawozdaniu GK Impexmetal wyników GK Alchemia w związku z przejęciem 100% kontroli nad wymienioną grupą kapitałową.

- w Segmencie Handel - na niższy wynik segmentu wpływ miała niższa sprzedaż przez praktycznie wszystkie podmioty Grupy FŁT (oprócz FŁT&Metals S.r.l), w tym największy w FŁT Polska" - czytamy w raporcie.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 86,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 89,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1739,09 mln zł w porównaniu z 1518,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 103,11 mln zł wobec 68,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem