Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 382,34 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 0,95 mln zł wobec 390,74 mln zł straty rok wcześniej.

"I połowa 2019 r. to dla Idea Bank okres o niezwykłej dynamice. Wyniki wypracowane przez bank w II kwartale tego roku istotnie różnią się od zanotowanych w I kwartale. Wyraźnie widać ten proces m.in. na przykładzie kosztów finansowania, które na początku roku były bardzo wysokie, a następnie dzięki podejmowanym działaniom zostały już znacznie obniżone i cały czas spadają. W okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. koszty pozostawały pod ścisłą kontrolą, pomimo obciążenia jednorazowym kosztem działań restrukturyzacyjnych w wysokości 35 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 157,57 mln zł wobec 150,02 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,49 mln zł wobec -190,88 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,55 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

W I poł. 2019 r. bank miał 78,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 368,41 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosła 79,84 mln zł wobec 375,91 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 35,24 mln zł wobec 152 mln zł straty rok wcześniej.

Idea Bank podkreśla, że "z determinacją" realizuje program, którego strategicznym celem jest uzyskanie trwałej rentowności i odbudowa wskaźników kapitałowych. Efekty tego programu zaczynają być już widoczne w kwartalnym wzroście wskaźnika TCR o 25 bps w przypadku banku oraz o 36 bps w całej Grupie Idea Bank. Jednocześnie, istotne zmiany wprowadzone w polityce zarządzania ryzykiem przyniosły m.in. spadek kosztu ryzyka dla nowych kredytów.

Na koniec czerwca br. wskaźnik TCR w Grupie Idea Bank wyniósł on 2,11%, a w samym banku 3,48%.

"Wypracowany zysk jest efektem m. in. poprawy wyniku odsetkowego, spadku kosztów działania i obniżenia kosztów ryzyka. [?] Niezwykle istotny jest krótki czas, w jakim udaje się poprawić wyniki. Potwierdza to tezę, że obecna kadra menadżerska doskonale zna bank, wie, gdzie są jego mocne strony i w jaki sposób przeprowadzić tę instytucję przez bieżące problemy" - powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami, od połowy czerwca 2019 r. Idea Bank dokonuje równoczesnej restrukturyzacji zatrudnienia oraz przeprowadza głębokie zmiany w obszarze sprzedaży. Zmiany mają na celu redukcję kosztów poprzez przebudowę i uproszczenie modelu biznesowego oraz stworzenie nowej, lekkiej sieci placówek. Pozostałe elementy wdrażanego planu obejmują istotne obniżenie kosztów finansowania, ograniczenie i ustabilizowanie kosztów ryzyka oraz zmniejszenie sumy bilansowej. Jednocześnie bank rozpoczął proces rozszerzonego due diligence z funduszem private equity potencjalnie zainteresowanym nabyciem akcji Idea Banku, przypomniano także.

"W wyniku przeprowadzanych zmian oczekuje się, że poza bardzo znacznymi oszczędnościami z tytułu niższych kosztów finansowania, koszty działania banku zostaną docelowo obniżone o około 100 mln zł w ujęciu rocznym" - wskazano w komunikacie.

"Została przeprowadzona gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej banku, obejmująca m.in. zmniejszenie o ponad połowę liczby jednostek podległych bezpośrednio zarządowi. Odzwierciedla ona docelowy model biznesowy banku. Z modelem tym korespondują również projekty już wdrażane, jak i planowane przez obszar IT, w tym nowa bankowość mobilna, jaką Idea Bank zamierza udostępnić klientom w 2020 r." - czytamy dalej.

Prezes zwrócił uwagę, że pomimo tak głębokich zmian, profil ryzyka operacyjnego banku pozostaje stabilny. Proces restrukturyzacji przebiega zgodnie z planem.

"Nasz docelowy model biznesowo-sprzedażowy opiera się na lekkiej strukturze, wykorzystującej w dużej mierze uproszczone, automatyczne procesy. Tworzymy fundament pod dobry biznes, równocześnie stopniowo odbudowując wiarygodność banku" - podsumował Pruski.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Wyniki wynikami, ale moim zdaniem ważniejszy jest czas w jakim udało się je poprawić. Jak dla mnie to najlepsze potwierdzenie, że obecna kadra menadżerska wie co robi. Znają mocne strony banku i wiedzą jak je wykorzystać
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Bank walczy i to widać! Mają determinację oraz pomysły, które wdrażają w życie, a te wyniki są tylko tego potwierdzeniem.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0