Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 14 października 2019 r. o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z projektów uchwał na NWZ.

Projekt uchwały zakładający podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii M został zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza spółki, tj. Active Ownership Fund.

Kapitał zakładowy spółki ma zostać podwyższony o kwotę 1 761 352,50 zł tj. z kwoty 2 840 891 zł do kwoty 4 602 243,5 zł poprzez emisję 3 522 705 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,5 zł każda. Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona w wyniku subskrypcji prywatnej.

"Oferta objęcia nowych akcji zostanie skierowana wyłącznie do obecnego akcjonariusza spółki, tj. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, spółki założonej zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (...) w zamian za wkład pieniężny o wartości odpowiadającej łącznej cenie emisyjnej za wszystkie nowe akcje. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62,0 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną za nowe akcje a wartością nominalną nowych akcji stanowiła będzie nadwyżkę (agio) i zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki (...). Nowe akcje zostaną opłacone w całości wkładem pieniężnym o łącznej wartości stanowiącej cenę emisyjną za nowe akcje" - czytamy w projektach uchwał.

Umowa subskrypcji w ramach subskrypcji prywatnej ma zostać zawarta pomiędzy spółką a inwestorem do 31 grudnia 2019 r.

"Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli umowa subskrypcji w ramach subskrypcji prywatnej nie zostanie zawarta pomiędzy spółką a inwestorem do dnia 31 grudnia 2019 r., ani podwyższenie kapitału zakładowego, ani emisja nowych akcji nie dojdą do skutku"- czytamy w projektach uchwał.

Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w związku z wykonaniem postanowień niniejszego punktu, podano także.

Zarząd PBKM ocenia, że pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w stosunku do wszystkich akcji serii M jest zgodne z interesem spółki.

"Ewentualne podjęcie działań związanych z procesem dokapitalizowania spółki w drodze emisji akcji serii M na warunkach przedstawionych w projekcie złożonej uchwały uzależnione jest w pierwszej kolejności od decyzji akcjonariuszy spółki wyrażonej poprzez podjęcie stosownej uchwały walnego zgromadzenia. Jednocześnie pozyskanie środków finansowych na poziomie wskazanym w przedstawionym przez akcjonariusza projekcie uchwały zarząd emitenta ocenia jako potencjalnie istotny czynniki wsparcia spółki w realizacji jej strategii dalszych akwizycji. Potencjalne wpływy z emisji akcji wg aktualnych planów akwizycyjnych powinny zostać wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie zakupu i/lub objęcia udziałów i/lub akcji w szeregu potencjalnych celów akwizycyjnych.Emitent rozważa zaangażowanie w kilka wybranych projektów w perspektywie kolejnych kilku do kilkunastu miesięcy, przy czym na dzień dzisiejszy żadne wiążące decyzje oraz deklaracje w tym zakresie nie zostały podjęte. Jednocześnie emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najkorzystniejszy kosztowo sposób pozyskania kapitału, który zostanie wykorzystany na realizację planów akwizycyjnych" - wskazano w uzasadnieniu.

Na początku września br. fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS - największy dotychczas akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie PBKM do 31,62% udziału w ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki z 19,75%. Transakcje zostały przeprowadzone przez Active Ownership Fund w dniach od 3 do 5 września 2019 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Active Ownership Fund jest podmiotem zależnym od Active Ownership Capital S.a r.l., która jest współkontrolowana przez Active Ownership Advisors GmbH (spółka zależna od Floriana Schuhbauera) oraz przez Active Ownership Investments Ltd. (spółka pośrednio zależna, poprzez Tamlino Import & Advisory LP oraz Tamlino Investments Ltd., od Klausa Röhriga).

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem