Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio przez jego poszczególne spółki zależne na Węgrzech, w Rumunii, Czechach i na Litwie, podał Orbis. Strony ustaliły, iż łączna cena sprzedaży działalności serwisowej w powyżej wskazanych krajach wyniesie 1 218,36 mln zł netto.

"Dla przypomnienia, 24 czerwca 2019 r. spółka poinformowała [...] o otrzymaniu opinii przygotowanej przez Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w której stwierdzono, że cena 1 218 360 000 zł za zbycie na rzecz Accor S.A. działalności serwisowej mieści się w zakresie godziwej wartości rynkowej" - czytamy w komunikacie.

Częścią transakcji będzie zbycie bezpośrednio przez Orbis zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Usług i prowadzonej za jego pośrednictwem działalności serwisowej w Polsce, za cenę wynoszącą 579,62 mln zł, podano także.

"Umowa ma charakter zobowiązujący, w której strony ustaliły, że zamierzają zawrzeć umowy rozporządzające i dokonać przeniesienia Departamentu Usług oraz działalności serwisowej w innych krajach, na rzecz nabywców, w dniu 31 października 2019 r., po uprzednim spełnieniu wszystkich warunków, w tym uzyskaniu odpowiednich interpretacji podatkowych w Polsce i na Węgrzech oraz wyrażeniu zgody akcjonariuszy emitenta na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Usług. W celu uzyskania zgody akcjonariuszy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta, zarząd emitenta planuje zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, którego porządek obrad będzie przewidywał podjęcie [...] uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta" - czytamy dalej.

Celem sprzedaży Departamentu Usług i działalności serwisowej w innych krajach jest umożliwienie Orbisowi skoncentrowania strategii i działalności operacyjnej na części nieruchomościowej, która jest z powodzeniem rozwijana poprzez różne procesy inwestycyjne: rozwój organiczny, nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, co stanowi podstawę rozwoju działalności hotelarskiej, przypomniano.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.