Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Best odnotował 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 13,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 37,71 mln zł wobec 24,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 71,5 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 56,04 mln zł rok wcześniej.

"W samym drugim kwartale 2019 r. przychody operacyjne Grupy Best wzrosły o 28% r/r do poziomu 71,5 mln zł. Zysk operacyjny za ten okres wyniósł 37,7 mln zł, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom Best sięgnął 20 mln zł, co oznacza wzrost o odpowiednio 52% i 44% w porównaniu z drugim kwartałem 2018 r." - czytamy w komunikacie.

"Podaż wierzytelności bankowych stopniowo rośnie, jednak oczekiwania cenowe sprzedających i kupujących wciąż bardzo często rozmijają się, czego następstwem są kolejne przypadki nierozstrzyganych przetargów. Dlatego w drugim kwartale wciąż wstrzymywaliśmy się z zakupami nowych portfeli wierzytelności - nabyliśmy w tym okresie tylko jeden portfel o wartości nominalnej ponad 142 mln zł. Okres mniejszej aktywności inwestycyjnej wykorzystujemy do dalszej poprawy efektywności naszych operacji. Dzięki temu notujemy stabilny poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności. Osiągnęliśmy też wzrost rentowności pomimo znaczących kosztów związanych z koniecznością dostosowania naszych strategii windykacyjnych do kolejnych zmian legislacyjnych i zabezpieczeniem wartości naszych portfeli wierzytelności" - powiedział prezes Krzysztof Borusowki, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2019 r. spółka miała 40,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 136,22 mln zł w porównaniu z 110,86 mln zł rok wcześniej.

"W I połowie 2019 r. poniesione przez Grupę Best koszty sądowo-egzekucyjne związane z zabezpieczaniem aktywów, które umożliwią w przyszłości uzyskanie wyższych wpływów z wierzytelności, wyniosły 16,6 mln zł, co oznacza wzrost o 85% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat sądowo-egzekucyjnych były z kolei nieco niższe niż przed rokiem, dzięki dyscyplinie kosztowej we wszystkich obszarach działalności" - czytamy dalej.

Zważywszy, że tempo wzrostu przychodów przewyższyło skalę zwyżki kosztów, Grupa Best w pierwszym półroczu 2019 r. zanotowała wzrost kluczowych wyników finansowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do przychodów. Marża zysku operacyjnego wzrosła do 54% z niespełna 50% przed rokiem, a rentowność netto grupy zwiększyła się do 37% z 30% w pierwszej połowie 2018 r. Biorąc pod uwagę zysk netto przypisany akcjonariuszom Best, rentowność netto utrzymała się na wysokim poziomie około 30%, podano także.

Grupa Best kontynuowała jednocześnie obniżanie zadłużenia, co pozwoliło zmniejszyć wskaźnik zadłużenia (dług netto / kapitał własny) na koniec czerwca 2019 r. do poziomu 1,06 - jednego z najniższych w branży windykacyjnej, podkreślono w materiale.

"Nie zamierzamy rezygnować z potencjalnych okazji na rynku wierzytelności, dlatego zabezpieczyliśmy sobie także środki na refinansowanie i inwestycje w nowe portfele, zwiększając limit dostępnych kredytów bankowych o dodatkowe 100 mln zł, do 250 mln zł" - dodał wiceprezes Marek Kucner.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 1,21 mln zł wobec 17 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.