Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Wielton odnotował 40,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 38,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Biorąc pod uwagę to, że wyniki za I półrocze 2019 r. uwzględniają przychody przejętej pod koniec ubiegłego roku brytyjskiej spółki Lawrence David oraz fakt, że wciąż trwają działania integracyjne, które w najbliższej przyszłości przyniosą wzrost marż generowanych przez tę firmę, należy podkreślić utrzymanie zadowalającego poziomu rentowności naszego dotychczasowego biznesu w 2019 r." - powiedział wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tomasz Śniatała, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 59,63 mln zł wobec 51,83 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast 85,4 mln zł zysku EBITDA oznacza wzrost o 26,1% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 326,18 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 983,42 mln zł rok wcześniej.

"Przede wszystkim chciałbym pochwalić się naszymi wynikami sprzedażowymi. W I półroczu 2019 roku sprzedaliśmy w sumie 12 001 naczep i przyczep, czyli o 36% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Był to zarówno efekt organicznego rozwoju grupy, jak i pomyślnie zakończonej akwizycji. Pod koniec III kwartału 2018 roku bowiem nabyliśmy 75% udziałów w Lawrence David Limited, a 1 października 2018 roku przejęliśmy kontrolę nad tą spółką. Po odliczeniu efektów rozszerzenia składu Grupy Wielton, w I półroczu 2019 roku sprzedaliśmy 9 838 przyczep, naczep i zabudów, co oznacza wzrost o 11,5% w ujęciu rocznym. Wyniki te uzyskaliśmy w warunkach schłodzenia polskiego i niemieckiego rynku na pojazdy użytkowe i spadku popytu na rynku włoskim. Zjawiskom tym towarzyszyła nasilająca się konkurencja, w szczególności ze strony azjatyckich firm" - skomentował prezes Mariusz Golec.

Przychody francuskiej spółki Freuhauf sięgnęły niemal 387 mln zł i były o ponad 23% wyższe niż rok wcześniej. Spółka pozostaje liderem rynku z niemal 21-proc. udziałem (wzrost o ok. 3 pkt proc. r/r). Poprawa wyników jest efektem robotyzacji linii produkcyjnych, która bardzo pozytywnie wpłynęła na ich efektywność, wyjaśniono w komunikacie.

Polska spółka zrealizowała na krajowym rynku 236 mln zł obrotu (1% mniej niż rok wcześniej). Grupa utrzymała pozycję lidera w kluczowych kategoriach produktów. W omawianym okresie Wielton oparł się presji cenowej ze strony konkurencji, przez co grupie udało się utrzymać poziom marż z wcześniejszych okresów, podano także.

Z kolei spółka Viberti umocniła swoją pozycję na rynku włoskim. Firma jest na etapie finalizacji biznesplanu prowadzącego do optymalizacji kosztów i zmiany struktury sprzedaży (czego efektem będzie utrzymanie marż). Planowane jest również wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów.

Przychody niemieckiej Grupy Langendorf ze sprzedaży produktów sięgnęły niemal 139 mln zł i były o ponad 14% wyższe r/r. Firma wdraża działania prowzrostowe związane z zarządzaniem portfelem produktów oraz wykorzystaniem synergii grupy, których celem jest wzrost przychodów i maksymalizacja marż.

Według prezesa należy zwrócić uwagę, że w I półroczu 2019 roku istotnie wzrosły w porównaniu z I półroczem 2018 roku koszty wytworzenia produktów, głównie na skutek wyższych cen komponentów do produkcji pojazdów. Wyższe niż rok wcześniej były także wynagrodzenia w Wielton S.A.

"Narzuciliśmy optymalną dyscyplinę kosztów administracyjnych i obsługi sprzedaży, uzyskując istotny ich spadek. Nie bez znaczenia był wzrost kosztów wytworzenia związany z uzupełnianiem straconych w ubiegłorocznym pożarze mocy lakierniczych przez dodatkowe usługi zewnętrzne. Wzrost kosztów wytworzenia, w stosunku do przychodów, wpłynął na obniżenie rentowności EBITDA. Za I półrocze 2019 roku ukształtowała się ona na poziome 6,4% i była o 0,5 pkt proc. niższa niż za analogiczny okres poprzedniego roku" - dodał Golec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Wieltonu w I poł. 2019 r. wyniósł 25,76 mln zł wobec 63,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.