Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim i ING Bankiem Śląskim - umowę zmieniającą drugą umowę o utrzymaniu status quo oraz umowę wprowadzającą, opisujące uzgodnienie zasad docelowej restrukturyzacji zadłużenia finansowego. Termin na zawarcie docelowej umowy restrukturyzacyjnej został określony przez strony do 31 października br.

"Podstawowymi założeniami uzgodnionym przez strony w ramach term sheet stanowiącymi fundament restrukturyzacji są:

- zasady udostępniania produktów bankowych w horyzoncie do 31 grudnia 2026 roku;

- nowy mechanizm spłaty" obowiązujący od 18 września 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. TXM będzie dokonywał spłat kwoty ustalonej w następujący sposób:

Będzie wyznaczona większa z kwot:

- 1% wartości sprzedaży netto za okres od dnia 14 sierpnia 2019 roku do końca tygodnia poprzedzającego tydzień spłaty;

- 10% spadku wartości zapasów TXM w sklepach oraz w magazynach spółki pomiędzy stanem na koniec dnia 14 sierpnia 2019 roku, a stanem na koniec tygodnia (niedziela) poprzedzającego tydzień spłaty [...]

- objęcie układem części - 46 % wartości bilansowych - zabezpieczonych wierzytelności bankowych, w związku z czym takie wierzytelności podlegałyby konwersji na nowe akcje TXM albo umorzeniu, w zależności od wyboru banków. Na potrzeby głosowania układu, zakładane jest wyodrębnienie banków do osobnej grupy wierzycieli. Stanowi to odpowiednio dla banku ING (gdzie wartość bilansowa to 13,6 mln zł) - 6,3 mln zł oraz banku PKO (gdzie wartość bilansowa to 25,2 mln zł) - 11,6 mln zł (...)

- harmonogram spłat pozostałej części wierzytelności banków 31 grudnia 2026 roku, gdzie wierzytelności objęte tą amortyzacją po umorzeniu / konwersji stanowić będą odpowiednio dla banku ING - 7,3 mln zł oraz banku PKO - 13,6 mln zł

- mechanizm udostępniania produktów pozabilansowych - gwarancji bankowych i akredytywy w okresie obowiązywania umowy tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku. Produkty te odpowiednio są udostępniane przez banki w wartościach dla banku ING - 2,7 mln zł oraz banku PKO - 4,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Określony został również mechanizm "borrowing base" jako zabezpieczanie regulujące poziom zaangażowania banków do poziomu zapasów obowiązujący od dnia 1 czerwca 2019 roku.

Banki są uprawnione odmówić udostępnienia TXM finansowania udzielonego na podstawie umów kredytowych wyłącznie, w przypadku: braku dostarczenia raportu tygodniowego w terminach; braku zachowania proporcji wykorzystania limitów pomiędzy bankami; gwarancji bankowych wystawianych przez dany bank w ramach danej umowy kredytowej lub zmian do takich gwarancji oraz akredytyw otwieranych przez dany bank w ramach danej umowy kredytowej lub zmian do takich akredytyw.

"Banki mogą wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w sytuacji zaistnienia przypadku naruszenia" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.