Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Inwestycje z udziałem kapitału skandynawskiego w Polsce mogą osiągnąć wartość 2,8 mld euro w ciągu kolejnych 5 lat, wynika najnowszego badania przeprowadzonego przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą ( SPCC).

"W ostatnich latach skandynawskie firmy ankietowane przez SPCC łącznie zainwestowały w Polsce 4,1 mld euro i w kolejnych latach planują inwestycje warte 2,8 mld euro. Co więcej, dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że w kolejnych 12 miesiącach planuje zatrudnić łącznie około 1 000 osób" - czytamy w komunikacie.

"W ramach skandynawsko-polskiej współpracy wiele udało się już osiągnąć. Wszystko dzięki wspólnym celom, jakie przyświecają obecnie Polsce i Skandynawii, by wzmocnić rozwój obu gospodarek poprzez osiągnięcie pozycji liderów w gospodarce cyfrowej. Największy rosnący potencjał na wzmocnienie współpracy widać dziś w obszarach takich, jak innowacje, w tym digitalizacja i idący za nim Przemysł 4.0, zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna. Są to obszary, w których skandynawskie firmy obecne w Polsce są dziś najbardziej aktywne. Równomiernie do zaangażowania w obszar innowacji rośnie także zaangażowanie Skandynawów w sektorach offshore, onshore, fotowoltaiki czy biogazu. Koncentracja na tych obszarach pozwala budować przewagę konkurencyjną gospodarek" - powiedział prezes SPCC Carsten Nilsen, cytowany w komunikacie.

Skandynawia jest dla Polski szóstym największym inwestorem zagranicznym. Łącznie, do 2017 r. spółki z krajów nordyckich zainwestowały w Polsce 10,3 mld euro, z czego 732 mln w samym tylko 2017 r. W tym samym roku skandynawskie firmy reinwestowały w sumie 414,7 mln euro. Według danych SPCC i DNB Bank Polska, 98% badanych firm potwierdziło, że ponownie zainwestowałoby w Polsce, podano także.

"Wśród największych wyzwań związanych z dalszą ekspansją na polskim rynku przedstawiciele firm skandynawskich w Polsce wymienili przede wszystkim trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników i idące za tym rosnące koszty pracy. Dopiero w drugiej kolejności wymieli oni brak stabilności i przejrzystości przepisów, wysokie obciążenia podatkowe oraz niepewność regulacyjną. Wyzwania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań cyfrowych, czy automatyzacją procesów to kolejny element wskazany przez menadżerów skandynawskich firm. Zwrócili także uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, na które kładzie się szczególny nacisk w Skandynawii" - czytamy dalej.

Prezes DNB Bank Polska, członek zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej Artur Tomaszewski zwrócił uwagę, że w ostatnich latach firmy skandynawskie inwestowały w Polsce przede wszystkim w przetwórstwo przemysłowe i nieco w mniejszym stopniu w handel.

"Przedstawiciele firm szwedzkich, norweskich, duńskich i fińskich są również obecni w budownictwie, transporcie i mediach. Ich wkład w rozwój tych sektorów jest nie do przecenienia. Firmom skandynawskim szczególnie bliska jest kwestia odpowiedzialności ekologicznej. Także w tej kwestii doświadczenia naszych partnerów mogą być niezwykle cenne i wpłynąć pozytywnie na kierunki, w których będą podążać te branże" - dodał Tomaszewski.

W obecnej rzeczywistości gospodarczej również innowacje i nowe technologie napędzają rozwój gospodarek, a Skandynawowie pod tym względem pozostają unijnym liderem. W Polsce największe firmy skandynawskie wspierają rozwój inteligentnych miast, dzięki pracom nad wprowadzeniem Internetu 5G, ale są też silnie zaangażowane w polski sektor energetyczny - zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE).

"Jako liderzy w dziedzinie innowacji Skandynawowie implementują dziś szereg rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku w regionie i całej Europie. Wraz z kapitałem ze Skandynawii spływają bowiem nowe technologie oraz know-how, który uznaje się za jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie. Na poziomie produkcji współpraca ta wpływa na wzrost jej efektywności i wielkości" - dodał Nilsen.

Izba zwraca także uwagę, że firmy z kapitałem skandynawskim są wśród największych podatników w Polsce. W samym 2018 r. skandynawskie spółki wpłaciły do budżetu Polski ponad 590 mln zł z tytułu podatku dochodowego od firm (CIT).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.