Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCR) rozpoczęło program "Badania stosowane" w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie ogłosiło nabory do dwóch konkursów - POLNOR i POLNOR CCS, których łączny budżet na innowacyjne projekty to ponad 73 mln euro, podało NCBR.

"Głównym celem Funduszy EOG i Funduszy Norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Za koordynację wdrażania funduszy w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program "Badania" ma na celu poprawę wyników polskich badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Za komponent "Badania stosowane" (60% całej alokacji programu) odpowiada NCBR - czytamy w komunikacie. .

"Najlepsze innowacje rodzą się z kreatywności, która jest efektem współpracy osób z różnych środowisk. Platformą do wymiany takich doświadczeń jest właśnie program "Badania stosowane". Partnerami są w nich osoby z różnych krajów, co oznacza dodatkowe korzyści, bowiem wypracowywane projekty mają dzięki temu większy potencjał do osiągnięcia sukcesu na arenie międzynarodowej" - powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Jak wskazała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Fundusze Norweskie i EOG pozwalają od lat rozwijać międzynarodową współpracę na polu nauki. Program

"Badania jest jednym z 9 programów, które - jako Krajowy punkt kontaktowy - koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Stanowi on kontynuację programu polsko-norweskiej współpracy badawczej, zrealizowanego przez NCBR w poprzedniej edycji Funduszy. Dzięki aktywnemu włączeniu sektora prywatnego w tej edycji Funduszy, Program może stać się mostem łączącym gospodarkę i badania" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Łączny budżet programu wynosi 77,65 mln euro, z czego na finansowanie projektów badawczych wyłonionych w trybie konkursowym przeznaczonych jest 73,16 mln euro, w tym 6,6 mln na innowacyjne projekty w unikalnej formule IdeaLab. Ponadto kwota 11,7 mln euro wesprze badania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), a 5 mln euro - na fundusz małych grantów dla kobiet-naukowców w stosowanych naukach technicznych, podano także.

Program będzie zawierał również działania wspierające młodych naukowców w rozwoju ich kariery badawczej. Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz innowacyjność rozwiązania. Założeniem Programu jest również wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Cel ten będzie wspierany za pośrednictwem Funduszu Współpracy Bilateralnej.

"Od ponad dekady Norwegia i Polska współpracują w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego, który jest prawdopodobnie największym dwustronnym programem badawczym na świecie. Jesteśmy dumni z tego partnerstwa. Bardziej niż kiedykolwiek polegamy na nauce i jej osiągnięciach, aby tworzyć lepsze życie i rozwiązywać globalne wyzwania. Ten program w ramach Funduszy Norweskich stwarza platformę współpracy dla polskich i norweskich naukowców i wspiera ich w dostarczaniu nowej wiedzy z korzyścią dla nas wszystkich" - powiedział Ambasador Norwegii w Polsce Olav Myklebust, cytowany w komunikacie.

NCBR przypomina także, że 23 września ogłoszone zostały nabory do konkursów POLNOR i POLNOR CCS. POLNOR to konkurs główny na projekty bilateralne w ramach następujących obszarów: zdrowie i opieka społeczna; przemysł i technologie informacyjne; transport i klimat; żywność i zasoby naturalne; rozwój społeczny i gospodarczy; pojazdy bezzałogowe. Do rozdysponowania na granty projektowe jest blisko 50 mln euro. Pojedynczy projekt zgłoszony w konkursie może otrzymać dofinansowanie między 0,5 a 1,5 mln euro. Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, a najpóźniejsza data kwalifikowalności kosztów to 30 kwietnia 2024 roku. Z kolei POLNOR CCS to jeden z konkursów towarzyszących, którego tematyka skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Budżet konkursu to ponad 11,5 mln euro.

Jednym z projektów, który uzyskał dofinansowanie w ramach poprzedniej edycji funduszy norweskich, jest ten zrealizowany przez Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Instytut Leków oraz partnera norweskiego: University of Troms? - The Arcitc University of Norway. Projekt PLATFORMex dotyczył rozszerzenia badań platformy akademickiej do poszukiwania związków o własnościach przeciwdepresyjnych.

"Historia współpracy Instytutu Farmakologii PAN i Narodowego Instytutu Leków z partnerem norweskim - Uniwersytetem w Tromso, oparta jest na dwóch projektach dotyczących stworzenia i zastosowania akademickiej platformy badawczej do odkrywania nowych potencjalnych leków, które z sukcesem wspólnie zrealizowaliśmy w ramach poprzednich edycji funduszy norweskich. Kolejna edycja programu to dla nas szansa na dalszy rozwój platformy i najbardziej obiecujących związków" - powiedział prof. Andrzej Bojarski z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.

Nabory w konkursach POLNOR i POLNOR CCS będą trwać do grudnia 2019 roku. Partnerem NCBR w realizacji Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej jest Norweska Rada Badań (Research Council of Norway).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.