Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 3,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,66 mln zł wobec 5,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,18 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 63,09 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 3,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,71 mln zł w porównaniu z 113,05 mln zł rok wcześniej.

"W II kw. bieżącego roku Trans Polonia (TPG) wypracowała bardzo dobre rezultaty finansowe, przedstawiając potencjał wynikowy Grupy w sytuacji braku istotnych zdarzeń jednorazowych i niższych niż obserwowanych w ostatnich latach, kosztów finansowych. Satysfakcjonują nas także dalsze organiczne wzrosty przychodów, prowadzące do systematycznego umacniania naszej pozycji konkurencyjnej w Polsce i za granicą. Liczymy na kontynuację pozytywnych tendencji rynkowych w kolejnych miesiącach" - powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

W okresie I półrocza 2019 r. sprzedaż grupy wzrosła do 122,7 mln zł (+8,5% r/r). Segment paliwowy osiągnął 74,5 mln zł przychodów (+5,4% r/r), a skala usług przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych była wyższa o 15,7%. i wyniosła 45,1 mln zł. Wśród grup asortymentowych najwyższy wzrost wypracowały przewozy mas bitumicznych (+42% r/r), co wynika ze wzmożonej realizacji inwestycji drogowych. W II kw. 2019 r. dynamika rozwoju transportu paliw wyniosła 5,9% r/r (40,1 mln zł), a segmentu niepaliwowego: 10,8% r/r (25,3 mln zł), podano także.

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. Trans Polonia odnotowała 19,7 mln zł zysku EBITDA (vs. 11,2 mln zł r/r) i 3,9 mln zł zysku netto (vs. -0,7 mln zł r/r).

"Na wynik EBITDA wpłynęła wyższa skala przychodów oraz implementacja przepisów MSSF 16. Dynamika wzrostu zobowiązań finansowych (ujęcie długu pozabilansowego) wynikających z ww. regulacji była niższa wobec wzrostu zysku EBITDA (+76,6% r/r) i wyniosła 40,3% r/r (dług odsetkowy wzrósł do 132,5 mln zł, wobec 94,4 mln zł r/r). MSSF 16 oznacza m.in. ujęcie w bilansie leasingów operacyjnych, spadek kosztów wynajmu w usługach obcych i wzrost amortyzacji prawa do użytkowania aktywa (nowa pozycja w bilansie). Na zysk netto dodatkowy korzystny wpływ miały niższe koszty finansowe (2,7 mln zł w 1H 2019 vs. 5,8 mln zł r/r)" - czytamy także.

Przepływy z działalności operacyjnej w I półroczu br. wyniosły 11,1 mln zł (vs. 4 mln zł r/r). TPG na koniec tego okresu dysponowała 44,3 mln zł środków pieniężnych, a aktywa obrotowe były wyższe o 56,6% wobec zobowiązań krótkoterminowych (119,8 mln zł vs. 76,4 mln zł). Dobra sytuacja płynnościowa i gotówkowa pozwoliła akcjonariuszom Trans Polonii podjąć w czerwcu br. decyzję o wypłacie dywidendy w wys. 2,7 mln zł, tj. 0,12 zł na akcję, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 1,92 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem