Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - W trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego Herkulesa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Herkules stwierdzono konieczność utworzenia trzech odpisów aktualizujących, podała spółka. Łącznie ujemny wpływ powyższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy Herkules za I półrocze 2019 r. wyniesie 3,1 mln zł.

"Stwierdzono konieczność utworzenia następujących odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy emitenta za I półrocze 2019 r.:

1. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,6 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego;

2. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,3 mln zł, co zostało potwierdzone transakcjami handlowymi, które sfinalizowano po dniu bilansowym;

3. odpis aktualizujący wartość należności handlowych, co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności na kwotę 0,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zidentyfikowano istotne zmniejszenie wartości udziałów Herkulesa w spółce zależnej Gastel Hotele na skutek obniżenia wartości aktywów netto spółki zależnej w relacji do wartości jej udziałów w księgach Herkulesa oraz istnienia ryzyka, że dysproporcja ta może mieć trwały charakter. Wynikający z powyższego odpis aktualizujący utworzono na wartość 1,4 mln zł. Odpis ten będzie miał wpływ wyłącznie na jednostkowy wynik finansowy Herkulesa, podano również.

"W związku z trwającym procesem przeglądu sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Herkules przez biegłego rewidenta zarząd emitenta nie wyklucza konieczności dokonania kolejnych odpisów aktualizujących wartość składników bilansowych" - podsumowano.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.