Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydują o emisji do 75 mln akcji serii T z prawem poboru lub z pozbawieniem prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 23 października.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 65 386 254,0 zł o kwotę nie niższą niż 2,0 zł, ale nie wyższą niż 150 000 000,0 zł zł, tj. do kwoty nie niższej niż 65 386 256,0 zł, ale nie wyższej niż 215 386 254,0 zł, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 75 000 000 sztuk, o wartości nominalnej 2,0 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwał.

Walne zdecyduje o dwóch uchwałach z których jedna przewiduje zachowanie prawa poboru, a druga pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wynika z projektów uchwał.

Ustala się dzień 31 marca 2020 r. jako dzień prawa poboru akcji serii T, podano w projekcie uchwały o emisji z pp.

"Planowana emisja akcji serii T ma umożliwić spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie środków na bieżące potrzeby finansowe spółki, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia spółki. Dodatkowo, pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania spółki, w tym realizacje nowych inwestycji. Pozyskanie środków z emisji akcji serii T zasili spółkę o dodatkowy kapitał, pozytywnie wpływając na sytuację płynnościową spółki. Dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi również obniżenie kosztów finansowania jej działalności" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwał.

Intencją zarządu spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu book building oraz z poszanowaniem zasady prawa pierwszeństwa, jest pozyskanie inwestora lub inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani długoterminowym wsparciem spółki w osiągnięciu powyższych celów, podano także w przypadku projektu uchwały o emisji bez pp.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.