Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydują o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 850 mln zł, a także sprzedaży Departamentu Usług na rzecz Accor, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 18 października.

"W celu stworzenia zarządowi spółki potencjalnej możliwości sfinansowania wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy [?] nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 850 000 000 zł z kapitału zapasowego spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby sfinansowania wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Tym samym kapitał zapasowy spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego" - czytamy w projekcie uchwały.

Decyzja w przedmiocie potencjalnej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy oraz jej ewentualnej wysokości zostanie podjęta przez zarząd spółki, w szczególności, przy uwzględnieniu potrzeb finansowych spółki oraz innych okoliczności, które zarząd spółki uzna za istotne. Wypłata taka będzie wymagała zgody rady nadzorczej spółki, podano także.

"Celem sprzedaży całej Działalności Serwisowej, w tym Departamentu Usług, jest umożliwienie spółce i jej spółkom zależnym skoncentrowania strategii i działalności operacyjnej na części nieruchomościowej, która jest z powodzeniem rozwijana poprzez różne procesy inwestycyjne: rozwój organiczny, nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, co stanowi podstawę rozwoju działalności hotelarskiej" - czytamy w projekcie odrębnej uchwały.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.