Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Hubstyle zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 9,5 mln zł akcji na okaziciela serii J bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, wynika z uchwał. Cenę emisyjną ustalono na 0,4 zł za walor.

"Kapitał zakładowy spółki podwyższony został o kwotę 950 000 zł, tj. z kwoty 3 200 000 zł do kwoty 4 150 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 9 500 000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,4 zł za jedną akcję. Akcje zostaną objęte wyłącznie wkładami pieniężnymi oraz będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia" - czytamy w uchwale.

Decyzja została podjęta na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W interesie spółki pozbawiono w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, przy czym zarząd przed podjęciem uchwały w tym przedmiocie uzyskał na to wyłączenie prawa poboru zgodę, wyrażoną przez radę nadzorczą w dniu 25 września 2019 roku, podano także.

HubStyle zarządza obecnie dwiema markami - Sugarfree i Cardio Bunny. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 8,45 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.