Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcja PRKil podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] uchwala co następuje:

1) kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 41 119 638,40 zł o kwotę nie mniejszą niż 18 635 294,40 zł i nie większą niż 28 235 294,4 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59 754 932,80 zł i nie wyższej niż 69 354 932,8 zł;

2) podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1), zostanie dokonane poprzez emisję 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, przy czym akcje te zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. akcje serii B oraz akcje serii C będą posiadały jednakowe uprawnienia" - czytamy w przyjętej uchwale.

Dziś Trakcja PRKiI poinformowała, że otrzymała pismo od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w którym Agencja warunkowo potwierdziła możliwość uczestniczenia w rozważanym przez Trakcję PRKiI podwyższeniu kapitału zakładowego.

Kapitał spółki dzieli się obecnie na 51 399 548 akcji.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.