Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 23-27 września br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-bankowość : Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 36,65 mln na koniec II kwartału br. i - według nowej metodologii - nominalnie była niższa o ponad 2 mln w porównaniu z poprzednim kwartałem. Liczba klientów aktywnych była wyższa o 3,55% w skali kwartału i po raz pierwszy przekroczyła 18 mln, podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Źródło:ISBnews

Bankowość : Wdrożenie Dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) w polskim sektorze bankowym przebiegło bardzo sprawnie. Poza nielicznymi wyjątkami w kilku mniejszych bankach, związanymi z logowaniem do bankowości internetowej, nie odnotowano problemów w korzystaniu z rachunków i dokonywaniu płatności. Obecnie wie widać wzmożonego ruchu firm trzecich w zakresie dostępu do rachunków płatniczych w bankach, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Źródło:ISBnews

Własność intelektualna : W Polsce sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej wspierają ok. 4,2 mln miejsc pracy (26,5% wszystkich miejsc pracy) i stanowią wkład w PKB Polski w wysokości 752,25 mld zł (42% polskiego PKB), wynika ze wspólnego sprawozdania opublikowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w którym dokonano analizy wpływu sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej na gospodarkę UE w latach 2014-2016. Źródło:ISBnews

Cyfryzacja : Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji, podał CIR. Źródło:ISBnews

IT : Na terenach mniej zurbanizowanych Polski ze wsparcia zewnętrznych podmiotów do obsługi IT korzysta 38% lokalnych przedsiębiorstw wobec średniej krajowej, wynoszącej 71% w 2018 r według danych GUS, poinformował ISBnews prezes Nexery Jacek Wiśniewski. Źródło:ISBnews

IT : Co piąty użytkownik laptopa w Polsce planuje wymianę obecnie posiadanego urządzenia na nowe w ciągu najbliższego roku, wynika z danych w badaniu Nielsena przygotowanego na zlecenie Intela i Microsoftu. Źródło:ISBnews

Agencje reklamowe : Są winne swoim partnerom 91,5 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). To blisko trzy razy więcej niż 5 lat temu.Źródło:ISBnews

Telekomunikacja : KRRiT chce rozszerzenia zasady must carry, must offer. Źródło: Trigon

Inwestycje w IT : Według szóstej edycji badania polskich CFO Euler Hermes i Grant Thornton polscy CFO zapytani o to, w jakich obszarach planują zwiększyć nakłady w ciągu najbliższego roku, w 67 proc. zadeklarowali, że w ciągu najbliższego roku będą inwestować w cyfryzację procesów w swoich firmach. Prawie trzy czwarte ankietowanych, 72 proc., ma już teraz prowadzi działania w tym zakresie ? 51 proc. firm jest na etapie wdrażania rozwiązań cyfrowych, a 21 proc. jest na etapie planowania i szacowania kosztów takich działań. Z badania wynika, że tylko 28 proc. zapytanych przedsiębiorstw nie planuje w najbliższym czasie takich zmian. Zwiększony nacisk na cyfryzację procesów w firmach może stanowić odpowiedź na przewidywane spowolnienie rozwoju gospodarczego. ?Postępująca cyfryzacja z jednej strony powoduje, iż wiele czynności można wykonywać bez ingerencji ludzkiej, jednakże z drugiej strony ? generuje zapotrzebowania na nowe, często nieznane obecnie w pełni kompetencje. Taka zmiana generuje również nowe rodzaje ryzyka dla przedsiębiorstw. Nieodzowne jest więc zarządzanie zmianą modelu biznesowego, a dla jej sukcesu nadal niezmiernie istotne jest uwzględnianie czynnika pracowniczego ? komentuje Waldemar Wojtkowiak, Członek Zarządu, CFO i CRO w Euler Hermes. Źródło: spółka

Big data : Tylko 12% małych i średnich firm w Europie korzystało z Big Data w 2018 roku (w porównaniu z 33% dużych). W Polsce duże zbiory danych analizowało jedynie 8% przedsiębiorców ? wyprzedziliśmy Węgry, Austrię, Bułgarię czy Włochy, jednak sporo brakuje nam do Malty (24%) lub Holandii (22%). Barierę dla firm stanowi m.in. określenie jakich informacji potrzebują i w jaki sposób mogą na nich skorzystać, a także stworzenie planu działania oraz zarządzanie danymi. Na rynku są oferty stworzone z myślą o małych i średnich firmach, dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Z analityki biznesowej korzystają nawet start-upy. Jednak, aby móc odnosić korzyści z Big Data, przedsiębiorstwa potrzebują partnera, który doradzi nie tylko najlepsze rozwiązanie, ale też sposób korzystania z niego. Małe firmy często zbierają już bowiem dane w wielu miejscach, jednak nie potrafią nimi zarządzać ani z nich skorzystać. Tymczasem kluczowe znaczenie ma nie tylko dostęp do informacji, ale też umiejętność wydobywania z nich nowych, ciekawych wyników ? przekonuje Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów ITS w firmie Konica Minolta. Źródło: spółka

Chmura : Według badania "Chmura publiczna w Polsce 2019 ? wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju", zrealizowanego przez IDG we współpracy z Oktawave. Niemal jedna trzecia (30 proc.) z przedsiębiorstw, które planują wzrost wydatków na usługi IaaS, widzi go na poziomie ok. 11-29 proc., podczas gdy co piąta (23 proc.) szacuje, że nakłady te będą większe o ok. 30-49 procent. Firmy, które planują zmniejszać stopień wydatków na chmurę, stanowią jednoprocentowy margines. Źródło: ISBtech

Rynek gier : Borderlands 3 sprzedało się w 5mln sztuk w 5 dni sprzedaży. Google rozpoczął sprzedaż gier w usłudze Google Play Pass Źródło: Trigon

Telekomunikacja : Ankietowani przez Vertiv operatorzy, również działający w Polsce, optymistycznie oceniają perspektywy biznesowe niesione przez tę technologię. Jednak jednocześnie trzeba mieć na uwadze ryzyko, że korzyści finansowe płynące z możliwości, jakie daje 5G, mogą być ograniczone przez niekontrolowane zużycie energii."Wdrożenie technologii 5G będzie najtrudniejszym i wywierającym największy wpływ procesem usprawniania infrastruktury sieciowej, jakiego kiedykolwiek doświadczyła branża telekomunikacyjna. Skala tego wyzwania jest już powszechnie zauważana, podobnie jak potrzeba zapewnienia nowych technologii i usług ? zauważa Piotr Wójcik, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów z polskiego oddziału firmy Vertiv. ? Ich rentowność będzie zagwarantowana dzięki wydajnemu zarządzaniu coraz bardziej rozproszonymi sieciami i łagodzeniu skutków związanych ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

ING Bank Śląski : Dzięki cyfryzacji procesów przyspieszył zwiększanie wolumenu kredytowego do obecnych 40 mld zł w segmencie średnich i dużych firm i od lat utrzymuje tu dwucyfrową dynamikę wzrostu, poinformował ISBnews wiceprezes Michał Bolesławski. ING Bank Śląski stawia na rozwój w obszarze e-commerce, którego skala w ocenie instytucji będzie dynamicznie rosnąć, poinformował ISBnews wiceprezes Michał Bolesławski. Źródło:ISBnews

Operator Chmury Krajowej (OChK) : Nawiązał strategiczne partnerstwo z Google Cloud. Na jego mocy w ciągu kilku miesięcy w Warszawie powstanie region Google Cloud - centrum infrastruktury i oprogramowania. Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Pierwsi klienci będą mogli korzystać z polskiej chmury w przyszłym roku, poinformowali przedstawiciele spółek. Źródło:ISBnews

Comarch : Uważa, że wejście na giełdę z perspektywy 20 lat było dla spółki bardzo korzystne i zachęca inne duże firmy prywatne do wejścia na GPW, poinformował prezes Janusz Filipiak. Źródło:ISBnews

Vivid Games : Spodziewa się poprawy wyników, w tym znacząco wyższych przychodów, na bazie planów udostępnienia 9 premier gier do końca roku i łącznie ponad 30 nowych tytułów na różne platformy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Vivid Games do końca roku ustali strukturę potencjalnego pozyskania finansowania na spłatę obligacji i nowy duży projekt, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Vivid Games odnotował 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło:ISBnews

Quasu : Spółka zależna Vivid Games zajmująca się automatyzacją testów gier mobilnych, zakłada uzyskanie pierwszych przychodów do końca bieżącego roku, poinformował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny. Źródło:ISBnews

GPW : Chce, żeby fundusz funduszy GPW Ventures był notowany na giełdzie, wynika z wypowiedzi prezesa GPW Marka Dietla. Źródło:ISBnews

DataWalk : DataWalk Inc. podpisała memorandum of understanding z Washington State Gambling Commission w USA na sprzedaż licencji i produkcyjne wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z nadzorem regulacyjnym oraz inwestygacją przemysłu hazardowego, zlokalizowanego w obszarze jurysdykcji klienta, podała spółka. Zawarcie memorandum definiuje kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami. DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała z Federalną Agencją w USA umowę na realizację projektu pilotażowego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją podejrzanych operacji dotyczących importu dóbr oraz nielegalnego wprowadzania do obrotu w USA zakazanych produktów, podała spółka.

DataWalk Inc. podpisała memorandum of understanding z Anderson Police Department w USA na sprzedaż licencji i produkcyjne wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zakresie integracji danych oraz uruchomienia środowiska analityczno-inwestygacyjnego wspierającego zadania operacyjne klienta, podała spółka.

DataWalk Inc. podpisała ze Stanową Agencją Policyjną w USA umowę na realizację projektu pilotażowego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją kryminalną, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i bezpieczeństwem publicznym na obszarze jurysdykcji klienta, podała spółka. Źródło:ISBnews

Grupa AB : Odnotowała 57,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) wobec 60,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło:ISBnews

Sygnity : Rada nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu Bogdana Zborowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki z dniem 2 stycznia 2020 r., podało Sygnity. Źródło:ISBnews

QubicGames : Planuje realizację planu wydawniczego na 2019 rok, podała spółka. Jeszcze w październiku będzie miała miejsce premiera 4 gier na Nintendo Switch. Spółka przed końcem tego roku wyda 14 tytułów, wśród nich 2 na konsolę PlayStation 4. Źródło:ISBnews

BoomBit : Oczekuje poprawy wyników finansowych, ma łącznie 6 gier blisko premiery lub w finalnej fazie produkcji i przegląda bazę kosztową w celu optymalizacji, poinformował prezes Marcin Olejarz. BoomBit odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło:ISBnews

Red Dev Studio : Ma w harmonogramie wydawniczym na najbliższe dwa lata co najmniej 6-7 nowych gier, poinformował prezes Wojciech Sypko. Dodał, że współpraca z Ultimate Games daje komfort finansowania projektów. Źródło:ISBnews

Ultimate Games : Zawarł z Red Dev Studio list intencyjny w zakresie współpracy przy produkcji gier, podała spółka. Celem zawartego listu jest ustalenie warunków współpracy stron w zakresie produkcji od 2 do 4 gier wideo - planowanych do wydania na lata 2020-2022, których wydawcą będzie Ultimate Games, a producentem Red Dev. Źródło:ISBnews

CreativeForge Games : Podpisało aneks do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań, podała spółka. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 roku. Źródło:ISBnews

ECC Games : Zapowiada premierę Drift19 na 7 listopada i ogłasza nowy projekt Track Day Simulator. Spółka przygotowuje się do kampanii user acquisition dla gry Car Mechanic Simulator 18, poinformował prezes Piotr Wątrucki. Źródło:ISBnews

Artifex Mundi : Odnotowało 1,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 2,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło:ISBnews

Asbisc Enterprises Plc : Wypracował w sierpniu 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 158 mln USD, co oznacza spadek o ok. 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło:ISBnews

Google : Swój udział w tegorocznej edycji Kongresu 590 potwierdził Robert Enslin, szef Google Cloud Businnes Group i członek zarządu koncernu. Źródło: spółka

Tylko : Znany głównie za granicą startup sprzedający meble poprzez aplikację mobile opartą o AI ma ambitne plany rozwojowe. Firma ma w planach dalszy rozwój sprzedaży na rynkach europejskich i w USA. Tylko rozpoczęło właśnie kampanię rekrutacyjną dzięki której do końca pierwszego kwartału 2020 chce powiększyć zespół o ponad 30 nowych pracowników. Źródło: spółka

Uber : Prezes Dara Khosrowshahi chce, aby Uber stał się czymś na wzór systemu operacyjnego, wspierającego codzienne życie. Ma być platformą pierwszego wyboru dla przemieszczających się po mieście, pozwalającą zamówić dowolny środek transportu lub zapłacić za bilety w komunikacji publicznej. Teraz Uber wprowadza kolejne zmiany w zakresie swojego flagowego produktu, wzmacniając funkcje bezpieczeństwa, podnosząc komfort użytkowników i kierowców oraz wpływając na usprawnienie ruchu w miastach i na miejską mobilność w ogóle, dzięki dużym zbiorom danych. Uber z aplikacji do zamawiania przejazdów staje się stopniowo platformą multimodalną, oferującą dostęp do wielu usług - od jedzenia w dostawie, po rowery elektryczne i hulajnogi. Uber wprowadza aplikację nowej generacji. Użytkownik otrzyma dostęp do wszystkich usług Ubera na wyciągnięcie ręki, z poziomu jednej platformy. Każdy użytkownik zobaczy w aplikacji Uber obok siebie opcje: Rides (zamówienie przejazdu), Eats (jedzenie w dostawie), a także inne. Nowe zmiany są obecnie testowane w kilkudziesięciu miastach w USA i na świecie.Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Solutions 30 : Ogłosił, że podpisał umowę przejęcia części działalności telekomunikacyjnej Grupy Sprint w Polsce, podała spółka. Źródło:ISBnews

MCI : Zgromadzenie inwestorów MCI.PrivateVentures FIZ, dotyczące subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 przyjęło zmiany w statucie dotyczące MCI.TechVentures 1.0. Jego główny inwestor, Grupa MCI Capital, zrzeka się części swoich praw wynikających z poniesienia największych kosztów i ryzyka wiążącego się z założeniem funduszu, podano w komunikacie. Źródło:ISBnews

Legimi : Zakończyło publiczną ofertę obligacji. Spółka przydzieliła 2 179 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,2 mln zł, podało Legimi. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia spółki oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim. Źródło:ISBnews

Vivid Games : Akcjonariusze zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mln zł w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał. Źródło:ISBnews

LT Capital : Nowy fundusz VC zainwestuje 10 mln euro w polskie startupy technologiczne z potencjałem międzynarodowym, podał fundusz. Źródło:ISBnews

PlayWay : Objął udziały w spółce Games Incubator za kwotę 53,8tys. zł. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco : Wdroży system elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi z obszaru e-zdrowia w 4 szpitalach oraz w zespole szkół medycznych na Opolszczyźnie, podała spółka. To jeden z największych tego typu projektów w regionie, a jego wartość wynosi niemal 4 mln zł brutto. Źródło:ISBnews

ING Bank Śląsk : Udostępnił mobilną płatność Garmin Pay swoim klientom posiadającym karty debetowe Visa zbliżeniowa, podał bank. Do końca roku bank planuje rozszerzenie usługi o karty kredytowe. Źródło:ISBnews

7Levels : Ma dwie umowy z Circle Entertainment Limited z siedzibą w Chinach w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gier: 'Jet Kave Adventure' oraz 'Golf Peaks' na platformę Nintendo Switch na rynku azjatyckim, podała spółka. Źródło:ISBnews

Jujubee : Ustaliło datę premiery gry "Deep Diving Simulator" wraz z dodatkiem "Adventure Pack" na platformie Mac na 26 września 2019 roku, podała spółka. Podstawowa cena gry wyniesie 19,99 USD. Źródło:ISBnews

SGB-Bank : Wraz z bankami spółdzielczymi SGB w ramach strategii Mobilnego przyspieszenia postanowiły udostępniać swoim klientom nowoczesne rozwiązania informatyczne ułatwiające płatności z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Latem wdrożono trzy: BLIK, Google Pay i Apple Pay. Obecnie trwają bardzo zaawansowane prace nad przygotowaniem do udostępnienia kolejnych: Garmin Pay (możliwość dokonywania płatności mobilnych za pomocą smartwatcha) oraz Fitbit Pay. Źródło: spółka

TenderHut : Rozwija swój duński oddział i tworzy lokalną spółkę celową obsługującą rynki nordyckie ? SoftwareHut Nordic. Ponad dwudziestu programistów będzie rozwijało oprogramowanie dla klientów z tego regionu. Obecnie Szwecja, Dania i Norwegia generuje prawie 40% przychodu grupy, a jego wielkość w kolejnych latach ma nadal rosnąć. "Z Danią jesteśmy związani od samego początku istnienia firmy. To rynek, który dobrze znamy i poprzez tworzenie oprogramowania przy pomocy pracujących na miejscu programistów chcemy mocniej zaznaczyć swoją obecność w krajach północy. Potencjał wynikający z posiadania lokalnego zespołu i korzyści za tym idące zdecydowanie przewyższają relatywnie większe koszty pracy programistów. Decyzja o utworzeniu spółki celowej tworzącej oprogramowanie to element strategii, której celem jest intensywny rozwój na rynkach zagranicznych" ? Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut. Źródło: spółka

Fortinet: Analitycy z laboratorium FortiGuard firmy odkryli lukę w zabezpieczeniach WordPressa ? najpopularniejszego na świecie systemu zarządzania treścią na stronach internetowych. Na słaby punkt natrafiono w edytorze Gutenberg, dodanym do WordPressa w wersji 5.0. Edytor nie filtruje kodu JavaScript/HTML w przeglądarce użytkowników korzystających z zainfekowanej strony www. Wykryta podatność to luka typu ?zero-day", czyli taka, o której producenci oprogramowania nie wiedzieli do momentu upublicznienia. Problem dotyczy WordPressa w wersjach od 5.0 do 5.04, 5.1 oraz 5.1.1. Źródło: spółka

Ten Square Games : Biorąc pod uwagę otrzymaną od KIS interpretację dotyczącą kosztów oraz brak interpretacji dotyczącej przychodów, zarząd spółki rozpoczyna pracę nad wdrożeniem stosowania ulgi IP BOX, jednak nie może obecnie precyzyjnie określić skali pozytywnego wpływu interpretacji KIS na wynik netto spółki. Zarząd wspólnie z doradcami pracuje nad wypracowaniem odpowiedniego modelu ujmowania przychodów związanych z kwalifikowanymi prawami pozwalającymi na korzystanie w pełni z ulgi IP BOX w roku 2019 i latach kolejnych. Źródło: spółka

T-Bull : Udostępnił grę "Pool Clash: 8 Ball Billiards & Sports Games". Premiera miała miejsce w sklepie Google Play (system Android). Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych. Źródło: spółka

Eurocash, Microsoft : Wraz z partnerami technologicznymi przedstawili wizję rynku detalicznego przyszłości ? ?Detalista 4.0". Zaprezentowano rozwiązania technologiczne, które mają zapewnić właścicielom niezależnych sklepów spożywczych sprawne zarządzanie ich placówkami, konsumentom wysoką jakość robienia zakupów, a producentom jak najlepsze dotarcie ze swoją ofertą do finalnego odbiorcy. Źródło: spółka

Fantasyexpo : Po blisko siedmiu latach na rynku agencja przechodzi rebranding. Oprócz zmiany logo oraz logotypu nowym elementem charakterystycznym dla marki będzie hasło: "first choice in gaming". ?Pracujemy w dynamicznej branży. Tutaj pewne rzeczy zmieniają się z dnia na dzień. Przez dokonanie rebrandingu chcemy pokazać, jak nasza firma rozwinęła się w ciągu ostatnich 6 lat. Dzięki zmianie będziemy mogli jeszcze nowocześniej prezentować marki w społeczności gamingowej i esportowej" ? mówi Kamil Górecki z Fantasyexpo. Źródło: spółka

SAS : Rosnąca popularność technologii cloud computing sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na analitykę w chmurze. Firma SAS wprowadziła szereg udogodnień, które mają sprawić, że łatwiej będzie wdrożyć i wykorzystywać jej rozwiązania oraz włączyć je do już istniejącego ekosystemu IT. Eksperci SAS podkreślają, że sposób wykorzystywania systemów analitycznych ulega diametralnej zmianie. Producenci komercyjnych rozwiązań muszą dostosować je do pracy w różnych językach programowania i zapewnić kompatybilność z technologiami open source. Połączenie rozwiązań komercyjnych z tymi stworzonymi w oparciu o oprogramowanie otwarte powinno odbywać się w ramach spójnego środowiska IT, tak aby zapewnić wsparcie pełnego cyklu analitycznego. Jak podkreślają specjaliści SAS takie podejście pozwala ograniczyć przepisywanie kodu na potrzeby różnych typów danych, platform i infrastruktur co konsumuje niezwykle dużo czasu pracowników działów IT. Źródło: spółka

LG : Inżynierowie wyspecjalizowani w sztucznej inteligencji, zatrudnieni w ośrodku LG Electronics Silicon Valley Lab, wspólnie z ekspertami ds. uczenia maszynowego z firmy Unity Technologies pracują nad zaawansowanym oprogramowaniem symulacyjnym, które umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych. Źródło: spółka

Forever Entertainment : Podpisał umowę z Limited Run Games w sprawie wydania pudełkowej limitowanej edycji gry ?Panzer Dragoon: Remake". Źródło: Trigon

PayUkraine : Założona w Polsce na początku 2019 r. platforma ma już 16 tys. użytkowników. Oferująca tanie i szybkie przelewy na Ukrainę firma niedawno rozpoczęła współpracę z siecią Orange i największym ukraińskim bankiem PrivatBank, a jej usługi oferowane są już w trzech krajach: oprócz Polski również we Włoszech i w Niemczech. Źródło: spółka

Solectric GMBH Polska : Dystrybutor produktów konsumenckich i przemysłowych wprowadza do portfolio edukacyjne i programowalne klocki Apitor SuperBot dla dzieci od 6. roku życia. Można z nich zbudować aż 18 modeli robotów na bazie gotowych projektów lub nieograniczoną ilość modeli według własnego pomysłu. Wszystkie te modele można następnie zaprogramować w programie Scratch dostępnym w aplikacji Apitor Robot dostępnej na iOS i Android. Dodatkowo zestaw Apitor SuperBot jest kompatybilny z większością klocków obecnych na rynku, w tym z popularnym Lego. Źródło : spółka

Synerise : Będzie rozwijać produkty dla elektromobilności. Sztuczna inteligencja pomoże zelektryfikować firmowe floty i ograniczyć koszty ich eksploatacji. Technologii dla nowych produktów dedykowanych e-transportowi krakowska spółka poszukuje w ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp. Źródło: spółka

Zortrax : Zaprezentował Endureal - industrialną drukarkę 3D trzeciej generacji firmy Zortrax. Nowe urządzenie Zortrax przeznaczone dla przemysłu i linii produkcyjnych miało swoją premierę podczas TCT Show 2019 w Birmingham. Endureal ma duże pole robocze (30 x 40 x 30 cm), podwójną wytłaczarkę, zamkniętą ogrzewaną komorę drukowania oraz funkcje kontrolujące jakość druku i bezpieczeństwo. Źródło: spółka

ECC Games : Rozpoczął współpracę ze znanym producentem sterowników i systemów zarządzania silnikami na rynku tuningu i sportów motoryzacyjnych ? firmą Ecumater. Na mocy zawartej umowy ECC Games otrzymało licencję na wykorzystywanie znaków towarowych partnera w grze Drift19. Dodatkowo, Ecumaster wesprze działania spółki w zakresie tuningu samochodów dostępnych w projekcie, co podniesie realizm gry. Źródło: spółka

QuarticOn : Uruchomił sprzedaż na platformach e-commerce CreativeSites i Shoper, skupiających blisko 11 tys. sklepów internetowych. Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, której ? obok ekspansji na nowe rynki oraz poszerzania portfolio produktowego ? jednym z głównych filarów jest wejście w nowe kanały sprzedaży i pozyskanie nowych grup klientów poprzez udostępnianie w pełnym modelu SaaS aplikacji na platformy e-commerce. Źródło: spółka

Ultimate Games : Zawarł umowę na port i wydanie gry ?Hatred" na Nintendo Switch. Źródło: spółka

Barracuda Networks, izraelska firma SCADAfence : Zapowiedziały wprowadzenie rozwiązania, które zabezpiecza technologie operacyjne, infrastrukturę krytyczną i inteligentne budynki, zapewniając widoczność, wykrywanie oraz zautomatyzowane reagowanie na rosnącą liczbę nowych i krytycznych zagrożeń. Źródło: spółka

Falcon Games : Zawarł umowę z Mumba Studio, które zobowiązuje się do przygotowania preprodukcji gry "Party Crashers Simulator" w wersji na PC. W przypadku pozytywnego odzewu graczy gra zostanie wdrożona do pełnej produkcji.Źródło: spółka

(ISBews/ISBtech)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem