Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Kinga Banaszak-Filipiak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PBG, podała spółka. W spółce odpowiadała m.in. za relacje z instytucjami finansowymi, w związku z procesem restrukturyzacji. W zarządzie PBG pozostaje dwóch dotychczasowych wiceprezesów - Dariusz Szymański oraz Mariusz Łożyński. Działalność spółki jest kontynuowana w sposób niezakłócony, a obecny skład zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej wszystkich spraw, podkreśliła firma.

"Powodem rezygnacji wskazanym przez Kingę Banaszak-Filipiak są zmiany warunków dotychczas negocjowanego porozumienia przez największych obligatariuszy i ewentualne skutki tych zmian, polegające na ograniczaniu spółki w sposobie regulowania jej zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

Takie stanowisko obligatariusze wyrazili w uchwałach podjętych przez zgromadzenia obligatariuszy serii G, G1 i G3 16 września 2019 r., których przedmiotem była między innymi zmiana terminów wykupu obligacji zapadających 16 września br. na 15 października br., przypomniano.

"Działając w interesie wszystkich wierzycieli, chcąc uniknąć zaistnienia przypadku natychmiastowego wykupu obligacji, musieliśmy wyrazić zgodę na zmianę warunków emisji obligacji zaproponowane w uchwałach podjętych przez obligatariuszy. Nie mieliśmy innego wyjścia. Jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe rozmowy na temat rat układowych dla wierzycieli, wprowadzane przez obligatariuszy - w ostatniej chwili - ograniczenia w płatnościach tych zobowiązań są istotną zmianą stanowiska, jakie dotychczas prezentowali spółce obligatariusze. Nie zgadzam się z takim sposobem prowadzenia rozmów i niespodziewanym wprowadzaniem zmian w zakresie istotnych dla spółki warunków" - powiedziała Banaszak-Filipiak, cytowana w komunikacie.

Z wnioskiem o zmianę harmonogramu wykupu obligacji PBG wystąpiło pod koniec kwietnia bieżącego roku. Bezpośrednim powodem podjęcia takiej decyzji były opóźnienia w realizacji dwóch znaczących dezinwestycji. Celem spółki jest uzgodnienie akceptowalnego dla obligatariuszy harmonogramu wykupu obligacji, który uwzględniać będzie aktualne założenia i szacunki spółki w zakresie wpływów środków finansowych na ich spłatę. 16 września br. obligatariusze podjęli uchwałę, która oprócz zmiany terminu wykupu obligacji na 15 października 2019 r. nakłada na spółkę ograniczenia związane przede wszystkim z realizacją jej zobowiązań. Aktualnie, na zlecenie zarządu PBG, wykonywana jest analiza prawna dotycząca zgodności tych zapisów uchwał z przepisami prawa. Jej wyniki zostaną przedstawione radzie nadzorczej spółki oraz udostępnione obligatariuszom w ramach dalszych rozmów na temat warunków porozumienia. Kolejne zgromadzenia obligatariuszy zostały zwołane na 15 października 2019 r., wskazano również.

Kinga Banaszak Filipiak pozostaje w strukturach spółki i będzie wspierać ją operacyjnie w określonych zadaniach, podsumowano.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.