Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ferrum odnotowało 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin odnotował 0,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2019 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W II kw. i I poł. tego roku spółka nie odnotowała działalności zaniechanej.

XTPL odnotowało 16,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne w Norwegii, stanowiące warunek zawieszający umowy zakupu złoża King Lear od Total E&P Norge, podała spółka.

ING Bank Śląski zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę 10-letniej pożyczki podporządkowanej w wysokości 250 mln euro, podał bank.

Rada nadzorcza Primetechu powołała Jana Poświatę na prezesa, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada wydobycie ok. 3,9-4 mld m3 gazu ziemnego w Polsce w 2019 r., poinformował ISBnews.tv prezes Piotr Woźniak. Łącznie w tym roku spółka powinna wykonać 30-31 odwiertów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisały umowę na dofinansowanie z Funduszy Europejskich prac badawczo-rozwojowych związanych z budową systemu GPW Data, podała giełda. Prace związane z projektem GPW Data rozpoczną się w październiku tego roku.

W wezwaniu na akcje Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) Argumenol Investment Company Limited nabył 13 395 868 akcji, stanowiących 26,36% kapitału zakładowego, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

Kwota blisko 2,5 mld zł nakładów inwestycyjnych Enei w 2019 r. jest niezagrożona, poinformował prezes Mirosław Kowalik. W przyszłości grupa może zwiększać możliwości wydatkowania środków w związku z planowaną transformacją.

Enea planuje do końca roku zaprezentować aktualizację strategii, w które nacisk położy na transformację w kierunku dostosowania do obecnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET są dostępne w obrocie na GPW, podała giełda. Wprowadzono także kontrakty terminowe na indeks WIG.Games.

Zgodnie ze strategią Grupy CEZ w Polsce, z dniem 30 września 2019 roku nastąpiło połączenie spółek CEZ Polska oraz CEZ Trade Polska, podała grupa. Wdrożona zmiana jest częścią procesu upraszczania struktury Grupy CEZ w Polsce oraz zwiększania efektywności świadczonych usług i procesów biznesowych.

Polenergia zawarła aneks nr 1 do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej - Polenergia Bałtyk I - zawartej z Wind Power AS, podała Polenergia. Na mocy aneksu termin zawarcia umowy przyrzeczonej (tzw. long-stop date) wskazany w umowie przedwstępnej został ustalony na 31 grudnia 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wchodzi w etap prac operacyjnych związanych z budową nowej Platformy Transakcyjnej, podała spółka.

DataWalk zakończył proces negocjacji z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi, dotyczący ich uczestnictwa w ewentualnej subskrypcji prywatnej akcji i podjął uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd podwyższył kapitał w drodze emisji do 327 000 akcji zwykłych serii N. Ustalona cena emisyjna akcji wynosi 46 zł.

Enerkon Solar International Inc. jednostronnie, bez podania konkretnej i jednoznacznej przyczyny, zerwał negocjacje dotyczące udzielenia finansowania spółce Ursus Bus, podał Ursus w restrukturyzacji.

Kinga Banaszak-Filipiak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PBG, podała spółka. W spółce odpowiadała m.in. za relacje z instytucjami finansowymi, w związku z procesem restrukturyzacji. W zarządzie PBG pozostaje dwóch dotychczasowych wiceprezesów - Dariusz Szymański oraz Mariusz Łożyński. Działalność spółki jest kontynuowana w sposób niezakłócony, a obecny skład zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej wszystkich spraw, podkreśliła firma.

Emitel z sukcesem zakończył wdrożenie nowej platformy telewizyjnej dla Orange Polska, podała spółka. Nowa platforma zbudowana została w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i sprzętowe w zakresie technologii IPTV oraz OTT. Emitel jest partnerem Orange Polska i wspiera operatora w zakresie usług telewizyjnych od 2006 roku.

Grupa Robyg miała 36 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł ok. 50 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Wilbo, SCO-PAK, Redwood Holding w upadłości, Magna Polonia, Lark.pl, Indygotech Minerals, Ideon, Hubstyle, Czerwona Torebka, Cube.ITG, Clean&Carbon Energy, Calatrava Capital, Budopol Wrocław, Ampli w upadłości układowej.

Larq odnotował 10,37 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2019 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Projekt Artifex Mundi "Opracowania systemu umożliwiającego automatyczne generowanie nowych poziomów rozgrywki do gier typu 'match-3', przy jednoczesnym, stałym podnoszeniu jakości tych poziomów, dzięki zdolności samouczenia się oraz predykcji zachowania graczy" został wybrany do dofinansowania w ramach programu sektorowego "GameINN", podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowany projektu to 6 869 870,44 zł, natomiast kwota rekomendowanego dofinansowania to 4 823 229,55 zł.

Miraculum odnotowało 1,31 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol odnotował 17,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 15,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Best zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji.

Playway odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kernel odnotował 189,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w r.obr. 2018/2019 (zakończonym 30 czerwca) wobec 52,14 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 259,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 190,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.