Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - 4fun Media zaprezentowało plan dalszego rozwoju grupy kapitałowej. Jego nadrzędnym celem jest uporządkowanie aktywów oraz poprawa rentowności operacyjnej grupy kapitałowej 4fun Media w kolejnych latach obrotowych, podała spółka.

"W ocenie zarządu emitenta, przyjęta przed kilkoma laty strategia dywersyfikacji przychodów, pochodzących z innych źródeł niż tradycyjna reklama telewizyjna oraz synergiczne wykorzystywanie posiadanych zasobów zapewni spółce rozwój w kolejnych latach obrotowych. Aby jednak osiągnąć zakładane cele i wrócić na ścieżkę systematycznej poprawy rentowności i wzrostu zysku netto, wymagać ona będzie wdrożenia planu znaczącej reorganizacji zasobów grupy kapitałowej emitenta, zwłaszcza w segmencie e-commerce, który rozwija się wolnej niż zakładano i w efekcie notuje straty" - czytamy dalej.

Według prognozy zarządu 4fun Media, ogłoszonej w październiku 2018 roku, łączna sprzedaż w segmencie e-commerce w 2019 roku miała osiągnąć 15 mln zł. Ogłoszone w dniu dzisiejszym wyniki pierwszego półrocza 2019 roku oraz planowane przez zarząd przychody na kolejne dwa kwartały wskazują, iż prognoza ta nie zostanie zrealizowana. Mimo poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych na rozwój technologiczny, marketing oraz rekrutację nowych pracowników, segment ten ciągle przynosi straty i rozwija się wolnej niż to pierwotnie zakładano w planach na 2019 rok, podkreślono.

W związku z koniecznością odwołania prognozy sprzedaży w segmencie e-commerce na 2019 rok zarząd 4fun Media zdecydował o konieczności natychmiastowego wdrożenia planu naprawczego, ograniczenia kosztów oraz eliminacji obszarów generujących straty operacyjne oraz wymagających dalszych inwestycji.

"Analizując potencjał i perspektywy rozwoju poszczególnych aktywów tego segmentu, zarząd emitenta ocenia, iż najbardziej obiecującą akwizycją jaką do tej pory przeprowadzono jest platforma CupSell.pl. Mimo iż w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku wygenerowała ona stratę netto w wysokości ok. 1 mln zł, a dotychczasowe nakłady finansowe poniesione na jej zakup, restrukturyzację, rekrutację pracowników i rozwój technologii wyniosły łącznie blisko 4,1 mln zł (z czego 2,6 mln zł na zakup udziałów i podwyższenie kapitału, a 1,5 mln zł w formie pożyczek do spółki), zarząd emitenta spodziewa się osiągnięcia przez ten podmiot progu rentowności już na przełomie 2019 i 2020 roku. Platforma CupSell.pl systematycznie poprawia przychody ze sprzedaży i w ocenie zarządu spółki nie wymaga dalszych istotnych inwestycji. Zarząd emitenta ocenia też pozytywnie perspektywy rozwoju platformy Mustache.pl. Projekt ten wygenerował w pierwszym półroczu 2019 roku stratę netto w wysokości 1,2 mln zł przy dotychczasowych nakładach finansowych poniesionych przez emitenta na ten cel wynoszących ok. 2,6 mln zł (z czego 2,4 mln zł stanowiły pożyczki udzielone do spółki). Podobnie jak w przypadku CupSell.pl, dzięki głębokiej restrukturyzacji kosztów Mustache.pl powinien przekroczyć próg rentowności na przełomie 2019 i 2020 roku. Podobna sytuacja do opisanej powyżej ma miejsce w przypadku mniejszych serwisów prowadzonych w ramach spółki Cupsell (Mars from Venus, Hungry Tee oraz tzx.pl). Mimo iż ciągle generują straty, odnotowują jednak widoczny wzrost przychodów i mają realną szansę na finansowy break even w ciągu najbliższych kwartałów, a co najważniejsze nie wymagają już dalszych znaczących inwestycji" - czytamy dalej.

Perspektywy dla pozostałych serwisów należy ocenić mniej optymistycznie. W przypadku platformy sprzedażowej naimpreze.pl strata netto w pierwszym półroczu wyniosła 0,5 mln zł przy niższej niż zakładano sprzedaży. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, iż całość nakładów finansowych spółki w ten serwis przekroczyła do tej pory ok. 0,9 mln zł (z czego 0,8 mln zł stanowiły pożyczki do spółki), zarząd ocenia, iż prowadzenie projektu w obecnej formie może generować kolejne straty i wymagać dalszych znaczących inwestycji. W związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności rozpoczęcia procesu poszukiwania inwestora, który byłby zainteresowany dofinansowaniem projektu lub przejęciem całej spółki. Najpóźniej w IV kwartale zarząd podejmie decyzje dotyczące przyszłości tej platformy, nie wykluczając ewentualności zamknięcia tej inwestycji i odpisu dokonanych w nią do tej pory inwestycji, podano także.

Podobny scenariusz należy brać pod uwagę w przypadku spółki produkcyjnej Print Logistic, której strata na koniec okresu raportowego wyniosła 0,5 mln zł przy niskiej sprzedaży, a dotychczasowe nakłady finansowe spółki przekroczyły w tym przypadku kwotę 1,5 mln zł (z czego 0,9 mln zł na zakup udziałów i podwyższenie kapitału oraz 0,6 mln zł pożyczki). Jednocześnie spółka ta nadal wymaga dofinansowania. W związku z powyższym zarząd bierze pod uwagę różne scenariusze dotyczące przyszłości tej spółki, decyzję o wyborze jednego z nich podejmie w IV kwartale bieżącego roku.

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku nastąpił dalszy spadek oglądalności kanałów telewizyjnych należących do 4fun Media i związany z tym spadek przychodów pochodzących ze sprzedaży reklam telewizyjnych. W tej sytuacji celem zarządu spółki na kolejne kwartały jest stabilizacja poziomu rentowności tego segmentu. Zarząd spółki dokonał istotnych redukcji kosztów, które powinny poprawić rentowność w III i IV kwartale 2019 roku, wskazano również.

W okresie I półrocza 2019 roku zmniejszeniu uległy przychody pochodzące z działalności agencji reklamowych, czego głównym powodem była utrata dwóch istotnych klientów. Obecnie trwają prace nad pozyskaniem nowych kontraktów dla agencji, które pozwolą stopniowo odbudować przychody w 2020 roku.

"Rok 2019 jest okresem znaczących inwestycji w segmencie reklamy zewnętrznej, czego efektem jest dalsza rozbudowa sieci nośników oraz inwestycje w zakresie innowacyjnych technologii (m.in. geotargetowanie). Efektem tych działań było m.in. powołanie działu Think DOOH, która skupiać się będzie na projektach wykorzystujących możliwość łączenia ekranów Digital Out-Of-Home z big data, reklamą mobilną oraz na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań image recognition, służących do rozpoznania i śledzenia dowolnych obiektów pojawiających się w zasięgu ekranów. Pierwszą realizacją Think DOOH była kampania dla centrum handlowego Placu Unii City Shopping w centrum Warszawy" - podsumowano.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o. Skonsolidowane przychody wyniosły 60,93 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem